Vestergade 114A

I 114A gør vi tingene sammen, og gerne med humor og et kærligt ”skub”          

Botilbuddet er primært målrettet til unge mennesker med psykisk funktionsnedsættelse med et bomiljø, hvor unge udfordrer sig selv og hinanden, og sammen undersøger mulighederne for deres fremtidige voksenliv.

De unge vil sammen med medarbejderne skabe et ungdomsliv, hvor de unges interesser, ønsker og udviklingsområder vil være i fokus. Medarbejderne vil på en opmærksom og hjælpsom måde, og i tæt samarbejde med de forskellige dagtilbud støtte op om de mulige valg, den unge skal træffe i forhold til fremtiden. Ligeledes vil fritidsaktiviteter blive afprøvet og udforsket i overensstemmelse med den unges ønsker.

 

Botilbuddet har otte pladser.

De unge har hver sin lejlighed med adgang til fælles arealer.

Botilbuddets formål er at skabe et ungdomsmiljø, hvor den unge kan udvikle sin egenidentitet i samspil med andre ligestillede unge.

Pædagogisk vil der målrettet blive arbejdet med de udviklingsfelter, der ligger i udviklingen fra barn til voksen herunder løsrivelse fra forældre, tage ansvar for egne handlinger, medbestemmelse og medindflydelse, sociale relationer og samspil, personlig udvikling, selvstændiggørelse, samarbejde, det at blive voksen – såvel psykisk som fysisk.

 

Botilbuddet vil arbejde med at give de unge mulighed for oplevelser og aktiviteter, hvor de kan udvikle sig og lære nyt.

Vi vil ligeledes understøtte de unge i, at afprøve forskellige skole- og eller arbejdstilbud.

Botilbuddet vil prioritere, at de unge får muligheder for fysiske aktiviteter både i og udenfor tilbuddet. Vi vil give tilbud om ferie og weekendture både sommer og vinter.

På det praktiske plan skal de unge såvel selv, som sammen med andre, afprøve og øve sig med de almindelige daglige opgaver herunder madlavning, opvask, borddækning, tøjvask, personlig hygiejne, oprydning, rengøring.

Botilbuddet prioriterer, at der samarbejdes tæt med skole, arbejde, forældre/pårørende og kommunen.

Opdateret: 12-12-2018 13:23

Kontakt