Lanternen

På Lanternen skaber vi mulighed for at være sin egen styrmand –men ingen får lov at sejle sin egen sø.

Lanternen er et botilbud til borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse, dog kræver de fysiske rammer, at man som udgangspunkt er fysisk selvhjulpen, og ikke har behov for store hjælpemidler.

Her har man hver sin toværelses lejlighed med eget bad og tekøkken. Desuden er der store gode fælles rum.

Vores Kerneopgave:
”at give borgeren mulighed for at udfolde sit potentiale og mestre eget liv i videst mulig omfang.”

Dette kan for nogle af borgerne betyde en livslang tilknytning til Lanternen, for andre kan det være første skridt til egen bolig med bostøtte.

Støtte og vejledning:
Borgerne får hjælp til indkøb og madlavning, hjælp til styring af økonomi, ledsagelse til læge mv., til læsning af breve fra det offentlige og til indkøb af tøj, gaver mv.  Vi hjælper i det hele taget borgerne med at strukturere og overskue hverdagen, så de kan få mulighed for at tage ansvar for eget liv.

 

Aktiviteter:
Der arrangeres udflugter og ferier ud fra borgernes ønsker. I hverdagen kan eksempler på aktiviteter være kortspil, en cykeltur eller en tur i vores fitnessrum.

Pædagogik:
Vi tager afsæt i, at borgerne har en udviklingsalder og en levealder, der ikke på alle punkter stemmer overens.

Vi tager udgangspunkt i KRAP – det vil sige den anerkendende tilgang.

Vi anvender jeg-støttende samtaler, og understøtter således borgerne i at skabe en større forståelse for egne følelser og reaktioner.

Vi understøtter og hjælper borgerne i at skabe gode sociale relationer såvel i rollen som samfundsborger, ven eller kæreste.

På Lanternen er der kun en eneste regel:  Vi skal behandle hinanden ordentligt.

 

Opdateret: 12-12-2018 13:21

Kontakt