Bofællesskabet Skovparken

Velkommen

Bofællesskabet Skovparken ligger centralt i Ryomgård og består af 16 rækkelejligheder med stue, soveværelse, køkken og bad. Alle lejligheder har egen indgang og er bygget sammen således at der dannes små hyggelige gårdhavemiljøer til samvær og hygge.

Til bofællesskabet hører endvidere to fælleshuse, Birk og Bøg, som hver især danner rammen om det daglige fælles liv, såsom spisning, samvær, kurser og andre aktiviteter.

 

I Skovparken bor 16 udviklingshæmmede voksne mænd og kvinder i fra 18 år -. Fælles for gruppen er at de alle er fysisk selvhjulpne og evner og ønsker at bo i egen bolig, dog med en vis støtte i dagtimerne mellem 07:00 – 22:00.

 

Formål

Vores kerneopgave:

- at give borgeren mulighed for at udfolde sit potentiale og mestre eget liv i videst mulig omfang.

- Dette kan for nogle af vore beboere betyde en livslang tilknytning til Skovparken, mens Skovparken for andre kan være første skridt til egen bolig med Bostøtte.

 

Handleplaner

Vi er et botilbud under § 85.  Vi udarbejder årligt handleplaner for den pædagogiske indsats i samarbejde med dagtilbud og sagsbehandler.

 

Daglig støtte

Beboerne får i fornødent omfang hjælp til indkøb og madlavning, og laver på skift mad til hele gruppen (6 beboere). Vi tilbyder desuden hjælp til styring af økonomi, ledsagelse til læge mv., til læsning af breve fra det offentlige og til indkøb af tøj, gaver mv.  Vi hjælper i det hele taget beboerne med at strukturere og overskue hverdagen, så de kan være rustet til at tage ansvar for eget liv.

 

Aktiviteter

Der afholdes månedlige beboermøder, som beboerrådet indkalder til og styrer med lidt eller megen støtte.

Der arrangeres udflugter og ferier i samarbejde med beboerrådet og hvert år afholdes den årlige fødselsdag for Skovparken, hvor alle pårørende inviteres til spisning og hygge.

Alt efter ønske fra beboerne, etableres små kurser i FOF-regi, hvor beboerne modtager undervisning i eksempelvis madlavning og tegning.

 

Pædagogik

Vores udgangspunkt er, at beboerne alle har en udviklingsalder og en levealder, der ikke på alle punkter stemmer overens.

Vi tager udgangspunkt i KRAP, den anerkendende tilgang og neuropædagogikken.

Vi anvender jeg-støttende samtaler, og understøtter således beboerne i at skabe en større forståelse for egne følelser og reaktioner.

Vi understøtter og hjælper beboerne i at skabe gode sociale relationer såvel i rollen som samfundsborger, ven eller kæreste.

 

Medarbejdere

Medarbejderne er fortrinsvist uddannede pædagoger, en socialrådgiver og en køkkenleder.

Der er dagligt 1 – 3 medarbejdere til stede i tidsrummet mellem 07:00 – 22:00. 

Opdateret: 12-09-2019 10:00

Kontakt