Botilbuddene på Rodskovvej 10A

Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud, Botilbuddene på Rodskovvej 10A i Hornslet

Rodskovvej 10A, Afdeling Lille Eje og Afdeling Vestergård, er samlet set, et botilbud til voksne med varig nedsat psykisk funktionsevne, og som kan have ADHD- og ADHD-lignende adfærd, psykosociale og psykiatriske vanskeligheder eller risiko for kriminalitet og misbrug.

Brugergruppen for begge afdelinger er borgere med en mental retardering af lettere grad - IQ ca. 50-69 og borgere med mental retardering i letteste grad IQ ca. 70-85.

Den mentale retarderering af er oftest ledsaget af følelsesmæssig og social umodenhed, hvorved virkningen af handicappet er tydelig, f. eks. i parforhold, og ved at borgeren har vanskeligt ved at leve op til samfundets kulturelle traditioner og forventninger (til den normale). Det er kendetegnende at alle har behov for koordineret og helhedsorienteret pædagogisk støtte, med et tydeligt udgangspunkt i den enkelte beboer, og hvor den kompetenceudviklende relation, struktur og forudsigelighed er omdrejningspunktet.

For borgere indskrevet efter SEL§107, vil målsætningen være at give borgeren kompetencer og mulighed for at kunne klare sig i egen bolig med støtte.

Der vil under opholdet ske en afklaring af hvorvidt den enkelte med tillæring af kompentencer vil kunne flytte til egen bolig med med mindre indgribende indsats eller anden boform.

For borgere, indskrevet efter SEL§108 gør det sig gældendede, at de alle har modtaget en dom til tilsyn. (De er dømt til, at der føres tilsyn med deres ophold og arbejde og de er underlagt udgangsregulativet)

For denne gruppes vedkommende vil målsætningen være at undgå recidiv og øge borgerens muligheder for at klare et liv i egen bolig uden kriminalitet.

På baggrund af den nuværende erfaring er denne gruppe aldersmæssigt, mellem 18 og 50 år.

 

Opdateret: 28-05-2019 11:50

Kontakt