Familietilbuddet

Familieorienteret alkoholbehandling

I samarbejde med Familieværket har Rusmiddelcenter Syddjurs udviklet et tilbud til familier, hvor alkohol fylder for meget. Det primære fokus er at sikre børns trivsel og opvækst ved at yde støtte og hjælp til familien. Tilbuddet  henvender sig til alle familier, hvor der er børn under 18 år. Familietilbuddet inkluderer alle i familien, såvel børn som voksne.

Familietilbuddet er som beskrevet et samarbejde mellem Familieværket og Rusmiddelcenter Syddjurs, hvorfor du som borger i dette tilbud vil møde medarbejdere fra begge afdelinger.

Tilbuddet er sammensat af flere faktorer, så alle i familien har mulighed for at blive hørt. Der er således både individuelle samtaler for den person, der drikker, parsamtaler, familiesamtaler, samtaler med børnene alene samt grupper – både voksengrupper og børnegrupper.

Kontakt Rusmiddelcenter Syddjurs, så vil du få en tid til visitation, hvor dit og din families behov vil blive drøftet, så vi sammen kan planlægge den bedste behandling for jer.

Opdateret: 17-02-2016 14:07

Kontakt

Relaterede links

Feedback