Aktuelt

Folketinget har genindført valgfrihed i børne- og ungdomstandplejen og i omsorgstandplejen.

Ændringerne trådte i kraft 1.1.2018 og omhandler 3 områder:

1) Man kan vælge at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud i en anden kommune, såfremt denne har kapacitet hertil.

2) Der ydes kommunal medfinansiering på 65% for 0-15 årige, der vælger privat tandlæge.

3) Borgere visiteret til omsorgstandpleje kan vælge privat tandlæge.

For alle valg gælder:

  • Valgene skal meddeles til os og være aftalt inden tandlægeskift
  • Igangværende behandlinger skal færdiggøres inden tandlægeskift. Dette gælder også, hvis man ønsker at vende tilbage til Tandplejen i Syddjurs Kommune igen
  • Valgene gælder det samlede tandplejetilbud
  • Større behandlinger skal godkendes inden iværksættelse

Læs mere om valgmulighederne i børne- og ungdomstandplejen her

Læs mere om valgmulighederne i omsorgstandplejen her

 

Tidligere nyheder:

Ankomstscannere i Tandplejen

Du skal selv registrere din ankomst på klinikkkerne.

HUSK derfor dit/dit barns sygesikringsbevis ved besøg på tandklinikken. Man kan også taste sit CPR nummer ind.

 

 

 

 

 

Opdateret: 11-01-2018 10:36

Kontakt

Relaterede links

Feedback