Nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje

NYT: Beslutningen om nedklassificering af offentlige boligveje til private fællesveje blev ophævet på byrådsmødet den 29. marts 2017.

> Se referat fra byrådsmødet her


Nogle boligveje har i dag status som private fællesveje, der vedligeholdes af de tilgrænsende grundejere, mens andre boligveje har status som offentlige veje, der vedligeholdes af kommunen.

Byrådet ønsker, at der skabes en større ensartethed, så alle sammenlignelige boligveje i fremtiden har status som private fællesveje.

Der er tale om at omklassificere de boligveje, der ikke tjener den overordnede trafikafvikling.

Vejene forventes overdraget til privat vedligeholdelse i 2018. Vejene skal afleveres i god og forsvarlig stand i forhold til deres brug. En del veje bliver således sat i stand inden overdragelsen.

Når vejene er sat i stand, udarbejder kommunen en foreløbig tilstandsrapport for de enkelte veje. Alle berørte grundejere får mulighed for at kommentere både den foreløbige tilstandsrapport og selve den påtænkte nedklassificering. De berørte grundejere får brev om dette i løbet af 2016-2017.

Se tidsplan og ofte stillede spørgsmål / FAQ i menuen til venstre.

> Se debat på video og referat fra byrådsmødet den 26/3 - 2014

Nederst på siden er link til en liste over alle veje der nedklassificeres.

Se oversigt over de boligveje som skal nedklassificeres på kortet herunder.

På plusset i højre side af kortet kan tændes for et lag, der viser den nuværende vejstatus.

Til højre for teksten her kan du se signaturforklaring til kortet.

 

BilagStørrelse
Vejliste Nedklassificering.pdf33.49 KB
Opdateret: 21-09-2017 10:00

Kontakt