Forlængelse af cykelstien på Boeslumvej i Ebeltoft

Lokation: Ebeltoft, Boeslumvej.  Fra Bregnevej til Nørre Alle. Enkeltrettet cykelsti

Beskrivelse af projektet:

Dette projektet omhandler etablering af i alt 1,5 km. enkeltrettede cykelstier fordelt over to delstrækninger på hhv. 500 meter i øst og 1.000 meter i vest. Cykeltierne etableres i asfalt og med skillerabat til kørebanen for ikke at belaste regnvandsledningsnettet. Stiernes bredde er 2,0 meter som de eksisterende stier. Der etableres cykelsti på begge sider af Boeslumvej. (se bilag1)

Projektet vil sikre et sammenhængende stisystem mellem vestkysten og østkysten ved Ebeltoft og forbedrede forhold for de turister, der cykler rundt i kommunen, men også i nationalparken, da denne vej forbinder flere større mål i nationalparken. Projektet skaber endvidere en sikker skolevej for en stor del af eleverne på Ebeltoft Skole og øger trafiksikkerheden og trygheden for trafikanter på Boeslumvej.

Projektet påbegyndes: Medio Juni 2020

Projektet forventes afsluttet: Primo december 2020

Budget for projektet: 5 mio.

Status på projektet: Rådgiverfirmaet Viggo Madsen A/S har nu indsendt selve projekttegninger til Syddjurs Kommune. Åstedsforretning blev afholdt onsdag den 11. marts. Åstedsforretningen skulle have fortsat torsdag den 12. marts, men blev udskudt på ubestemt tid grundet Covid-19. Forventet opstart på selve anlægsarbejdet er primo august 2020, men naturligvis afhænger dette udviklingen af Covid-19.

Projektleder for Syddjurs Kommune: Esfan Askari

Rådgiver: Viggo Madsen A/S

Landinspektør: LE34

BilagStørrelse
bilag 1 - kort.pdf1.22 MB
Opdateret: 19-03-2020 11:39

Kontakt