Ny cykelsti mellem Vrinners og Egens Havhuse

Nyd en cykeltur i Nationalpark Mols Bjerge.

Lokation: Langs Vestre Molsvej fra Egens Havhuse til Vrinners.

Beskrivelse af projektet: I samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge har Syddjurs Kommune opnået tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme" og anlægger her ny cykelsti. Cykelstien udgør "det røde ben" (se bilag 1) og vil med sine ca 3,5 kilometer fuldende strækningen fra Egens Havhuse til Knebel. Udover de mange gæster som benytter stierne vil denne cykelsti lukke et væsentlig hul i stinettet for eleverne til friskolen i Egens. Cykelstien vil give et flot vue startende i vandkanten og sluttende i det bakkede landbrugsareal. Nærværende cykelsti følger Vestre Molsvej og anlægges på vandsiden. Stien bliver 2,5 meter bred og vil blive opstribet som dobbeltrettet cykelsti. Aht trafiksikkerheden anlægges denne med en ca. 3 meter bred skillerabat til selve landevejen. Ved den eksisterende gravhøj har det været nødvendigt at foretage en mindre vejforlægning for at skabe det nødvendige areal i forhold den fredede gravhøj.

Projektet påbegyndes: Medio oktober 2019

Profektet forventes afsluttet: April 2020

Budget for projektet: 6.000.000,- kr. 

Status på projektet: Anlægsarbejdet er opstartet umiddelbart syd for Egens Havhuse og arbejder sig mod syd. På grund af den tætte placering mod vandet er en mindre kystsikring under udførsel. Forud for anlægsarbejdets start er der pågået arealerhvervelse sideløbende med projekteringen af anlægget.

Derefter vil arbejdet med stien foregå i selve tracéet – altså udenfor kørebanen. Hastigheden vil blive nedsat på de steder hvor entreprenøren arbejder og entreprenøren vil benytte skiltevogn til delvis afspærring/markering af punkter, hvor der arbejdes.

I forbindelse med arbejdet har Museum Østjylland fundet rester af gamle stenalder bopladser, hvilket betyder at der i foråret skal foretages yderligere undersøgelser på dele af stærkningen.

I uge 2 og 3 foregår der omlægning af diverse kabler og fiberledninger i Egens Havhuse. 

Pt. fortsætter arbejdet med etablering af den nødvendige vejforlægning i forbindelse med gravhøjen. Dette blev opstartet kort før jul.

Projektleder hos Syddjurs Kommune: Flemming Ballegaard

Entreprenør: Danjord A/S

Rådgiver: Niras A/S

Landinspektør:  Landinspektørfirmaet Kjær ApS

 

Opdateret: 09-01-2020 11:51

Kontakt