Bygningsfornyelse 2018

Ansøgning om tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige ejendomme i Hornslet og i Ebeltoft

Udvalget godkendte på mødet den 5. september 2018, at den ordinære ramme til byfornyelse i 2018 anvendes til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger i Ebeltoft og Hornslet og til nedrivning af erhvervsbygninger i det åbne land. Bevaringsværdige bygninger, der har en synlig beliggenhed i forhold til midtbyen, vil blive prioriteret.

Den samlede pulje til bygningsfornyelse 2018 inkl. kommunale midler udgør 963.058 kr. Midlerne kan anvendes i 3 år.

Fristen for indsendelse af ansøgninger er udløbet og hovedparten af midlerne er disponeret.

Det er på nuværende tidspunkt ikke umiddelbart ordinære byfornyelsesmidler i 2019.

Midlerne kan anvendes til tilskud til udvendige bygningsforbedringer, dvs. istandsættelse eller udskiftning af vinduer og døre, udskiftning af tagbeklædning, istandsættelse af facader mv.

Der kan som udgangspunkt gives et tilskud på 33 % af de samlede udgifter inkl. moms.

Der skal anvendes et særligt ansøgningsskema som findes herunder, og der skal fremsendes et samlet tilbud eller overslag, samt en beskrivelser at de forbedringer, som der søges om tilskud til.

Retningslinier for udbetaling af tilskud samt nærmere beskrivelse af hvilke bygningsarbejder, der kan gives tilskud til, fremgår af notatet, der ligeledes kan findes nedenfor.

 

Hentet fra kommunens sagssystem
DokumenttitelOpdateret
Ansøgningsskema Bygningsforbedring 201715/06/2017
Opdateret: 12-12-2018 13:14

Kontakt