Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune er i gang med udarbejdelse af en lokalplan for Egil Fischers Ferieby med fokus på bevaring. På denne side kan du følge med i processen.

Arbejdet med lokalplanen blev skudt igang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft. Nederst på siden kan du finde et notat med nogle af synspunkterne fra opstartsmødet. Her kan du også finde slides fra oplæg fra mødet - præsenteret af henholdsvis Syddjurs Kommune og BLIS.

Arbejdsgrupper

Der er henover sommeren 2019 afholdt tre arbejdsgruppemøder under emnerne ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgruppemøderne har været præget af engagerede deltagere, med et stor viden og kendskab til historien for feriebyen og landskabet omkring, der har bidraget til gode og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der er især udtrykt stort fokus på, hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at formidle feriebyens oprindelige stemning og ånd efter Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

Notater fra møderne er vedlagt dagsordenen som bilag. Af notaterne kan desuden ses en opsummering, som giver et overblik over særlige pointer fra arbejdsgruppemøderne, som vil udgøre et væsentligt grundlag for lokalplanens indhold.

Syddjurs Kommune arbejder lige nu videre med udarbejdelsen af udkast til et lokalplanforslag på baggrund af den forudgående proces. Planforslaget forventes at blive behandlet politisk i løbet af foråret og herefter vil det blive sendt i offentlig høring sidst på foråret 2020.

Du kan se tids- og procesplan i bilag nederst på siden.

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor det forventede lokalplanområde. Resultaterne fra registreringerne kan ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Flere ejendomme er foreslået indarbejdet i lokalplanens område. Hvis lokalplanområdet udvides vil disse ejendomme også skulle SAVE-registreres.

 

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk

Opdateret: 15-01-2020 14:21

Kontakt