Bygge- og skiltetilladelser

Vi har rigtig travlt

Vi modtager mange henvendelser her i sommerperioden - så selvom vi er en af de hurtigste kommuner på byggersager i Østjylland, så betyder det desværre, at vi er lidt langsommere her i højsæsonen.  Sommeren igennem er vores svartider derfor:

  • Forespørgsler ca. 2-4 uger
  • Byggetilladelser ca. 8 uger fra modtagelse af din ansøgning til, at byggesagsbehandlingen påbegyndes.

Mvh. Team Byggeri, den 16. juli 2019


Der differentieres i bygningsreglementet mellem forskellige typer erhvervsbyggeri og til omfanget af ansøgningsmaterialet.

Ved avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger i én etage (og som kan henføres til konsekvensklasse CC1 eller CC2 i DS/EN 1990 DK NA) skal kommunen alene foretage en vurdering af bygningen i relation til henholdsvis de brandmæssige og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Ved alle øvrige typer erhvervsbyggeri skal kommunen foretage en fuldstændig sagsbehandling efter hele bygningsreglementet, herunder en gennemgang af de relevante tekniske sagsforhold for det pågældende byggeri.

Sidstnævnte typer byggeri må desuden ikke tages i brug uden kommunens forudgående godkendelse.

Omfang af ansøgningsmateriale for enfamilie-, dobbelt- og sommerhuse samt dertilhørende småbygninger er nærmere beskrevet under borgerportalen.

Servicemål for byggesagsbehandling
Syddjurs Kommune har i 2014 som servicemål for byggesagsbehandlingen, at afgørelser til ansøgninger om byggetilladelse i gennemsnit skal træffes inden for 4 uger.
 

Opdateret: 16-07-2019 08:43

Kontakt