Byggesagsgebyr

For byggesager modtaget fra den 1. januar 2015 beregnes byggesagsgebyret ud fra en fast timepris, dog med undtagelse af sekundære småbygninger der fortsat takseres efter et fast gebyr uanset tidsforbruget.
 

Bemærk
Gebyret inddrives for realitetsbehandling af ansøgningen/anmeldelsen, og opkræves således uanset om afgørelsen udmunder i en tilladelse eller et afslag.

Ved meddelelse af et afslag opkræves det samme gebyr som en godkendelse af det pågældende projekt ville udløse - dog maksimum kr. 10.000,-

Byggesagsgebyret efter timepris opkræves ad to omgange. Når der er truffet afgørelse til ansøgningen, modtager du den første faktura for medgået tid frem til afgørelsen. Når byggesagen afsluttes fremsendes den anden faktura for gebyropkrævning for medgået tid efter tilladelsen.

Byggesagsgebyret opkræves med hjemmel i Byggelovens § 28, stk. 1, samt Bygningsreglement 2015, kapitel 1.12 og i medfør af Syddjurs Kommunes Taksblad 2018.
 

TILLADELSER og AFSLAG Gebyr 2017 Gebyr 2018
     
Simple konstruktioner    
Anmeldelse af garager, carporte, udhuse, og lignende: udgår pr. 1. juli 2017 1000- kr. 0,- kr.
     
Sekundær bebyggelse (pr. 1. juli 2017) Timepris Timepris
Garager, carporte, udhuse, drivhuse, åbne overdækninger og lignende sekundære bygninger: 618,- kr. 614,- kr.  
     
Enfamiliehuse og sommerhuse Timepris Timepris
Pris pr. boligenhed: enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lignende boligenheder med dertilhørende garager, carport, udhus eller lignende småbygninger. 618,- kr. 614,- kr.
Tilbygninger til ovenstående bygningstyper. 618,- kr. 614,- kr.
     
Industri- og lagerbygninger
(én etage i konsekvensklasse CC1 eller CC2)

pr. m² bruttoetageareal
   
indtil 1.000 m² 0,- kr. 0,- kr.
over 1.000 m² 0,- kr. 0,- kr.
     
Jordbrugets avls- og driftsbygninger
(én etage i konsekvensklasse CC1 eller CC2)

pr. m² bruttoetageareal
   
indtil 1.000 m² 0,- kr. 0,- kr.
over 1.000 m² 0,- kr. 0,- kr.
     
Andre faste konstruktioner m. v.    
Facade- og udhængsskilte samt pyloner og lignende, legepladsredskaber, antenner, tribuner, samt udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser (underlagt BR10, 1.5, stk. 1, nr. 8) 0,- kr. 0,- kr.
Master og minivindmøller (husstandsvindmøller) under 25 kW 0,- kr. 0,- kr.
Større vindmøller over 25 kW 0,- kr. 0,- kr.
Cirkustelte (gebyr pr. sagsbehandling) 0,- kr. 0,- kr.
Forlystelser i forlystelses- og/eller dyreparker eller andre attraktioner (store konstruktioner så som rutschebaner, karruseller og lignende) 0,- kr. 0,- kr.
     
Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri
pr. m² bruttoetageareal
Timepris Timepris
Butikker, kontorer, supermarkeder, hoteller, restauranter, biografer, museer, kirker, institutioner, skoler, gymnasier, sundhedsklinikker, idrætshaller og -anlæg m.v. samt øvrige industri- og lagerbygninger og avls- og driftsbygninger 0,- kr. 0,- kr.
Boligbebyggelse med vandret lejlighedsskel (gældende fra 2015) 618,- kr. 614,- kr.
     
Diverse uanset kategori    
Øvrige tilladelser, godkendelser, dispensationer 0,- kr. 0,- kr.
Minimumsgebyr for tilladelser og anmeldelser 0,- kr. 0,- kr.
Gebyr for afslag

Samme takst som tilladelse dog maks. 10.000,- kr.

Samme takst som tilladelse dog maks. 10.000,- kr.
Tvangsbøder ved manglende byggeskadeforsikring    
Ugentlig tvangsbøde pr. boligenhed 7.000,- kr. 7.000,- kr.
     
Bøde for manglende, mangelfuld eller ukorrekt registrering af bygninger og bebyggelser i BBR 5.000,- kr. 5.000,- kr.

 

Opdateret: 07-02-2019 12:33

Kontakt