Erhvervsleje

Erhvervslokaler i Ebeltoft udlejes

Syddjurs Kommune udbyder erhvervsejendommen Vestervej 17, 8400 Ebeltoft til leje.

Lejemålet består af i alt 715 m2 erhvervsareal til butik, administration, produktion og lager. 

Lejen ugør 13.000 kr. pr. måned. Lejen reguleres årligt med stigningen i nettoprisindekset.

Syddjurs Kommue ønsker at udleje til en virksomhed, der harmonerer med visionerne for fiskerihavnen i Ebeltoft og lejer udvælges af udvalget for Natur, Teknik og Miljø efter følgende kriterier:

1) Havnerelateret virksomhed jf. lokalplan 245 (bilag)

2) Åbningstider hele året, som minimum i hverdagene

3) Virksomheden skal redegøre for:

  • Hvordan virksomheden vil bidrage til det maritime fritidsliv i området
  • Virksomhedens udviklingsstrategi i forhold til lokal maritim arbejdspladsskabelse herunder også for unge mennesker

4) Samarbejde med områdets aktører om udvikling af området

5) Synlighed i områdets byrum og pladser og virksomhedens bidrag til at Fiskerihavnen fortsat vil være et levende sted

Udkast til erhvervslejekontrakt samt bilag kan ses på www.syddjurs.dk/erhverv under fanebladene Erhvervsgrunde og Ejendomme - Erhvervsleje.

Bud bestående af virksomhedsbeskrivelse jf. ovenfor skal være Syddjurs Kommune i hænde senest tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 12.00 og fremsendes til ejendomsadministration@syddjurs.dk eller sendes pr. alm. brev til Syddjurs Kommune, Ejendomsadministration, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.  Besigtigelse af ejendommen kan ske efter aftale med Ejendomsadministrationen på tlf. 8753 5840.

Syddjurs Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne bud.

Opdateret: 14-10-2020 15:15

Kontakt