Genudbud af Mols Bjerge Vej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft

Ejendommen på Mols Bjerge Vej 8 genudbydes til nedsat pris med ca. 6.780 m2 jord

Ejendommen er skønt beliggende på Mols Bjerge Vej 8 i Basballe.

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd Der vil ske udstykning af ejendommen, så et areal på ca. 6.780 mudstykkes. Arealet er beliggende i delnr. 1 på rids, der findes som bilag nederst på denne side, og består af grund med stuehus, værelsesfløj og andre bygninger. Syddjurs Kommune afholder omkostninger til landinspektøren.

Lokalplan 239, der kan læses her, er gældende for området.

Størrelse og priser:

Det arael, der udstykkes, forventes at udgøre ca. 6.780 m2. Endelig opmåling af arealet sker i forbindelse med udstykningen, og køber accepterer, at der ikke kan ske regulering i købsummen som følge af evt. afvigelser mellem det anslåede areal på 6.780 m2 og det faktisk opmålte areal.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Ejendommen udbydes til salg for 1.800.000 kr. Den anførte pris er mindsteprisen.

Hvordan købes ejendommen ?

I første omgang sælges ejendommen i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i prisen, som er angivet på kortet. Såfremt ejendommen ikke afhændes i budrunden, bliver den annonceret til salg med den anførte pris som mindsteprisen.


Hvis du gerne vil byde på ejendommen, skal du sende udfyldt budblanket pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.
 

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, men kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er onsdag den 22. april 2020 kl. 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 23-03-2020 13:11

Kontakt