Mørke

Attraktiv storparcel på Mosevej 11A i Mørke udbydes til salg

Storparcellen har et areal på 2.053 m2 og er beliggende på Mosevej 11A i Mørke. Der er 17 nye parcelhusgrunde på Lappedykkervej som nærmeste nabo.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lokalplan 416 , Boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest, er gældende for området.

Der er mulighed for etablering af tæt-lav-bebyggelse i form af række-, kæde- eller klyngehuse til helårsbeboelse. Der må ikke udstykkes matrikler under 250 m2 og, bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

 

Storparcellen er udstykket, og køber skal selv forestå eventuel videre udstykning af storparcellen.

Storparcellen udbydes for 750.000 kr. eksklusiv moms.

Køber skal udover købesummen betale tilslutningsafgifter for varme, vand, el og kloak i forhold til antallet af boliger, der opføres. Hvis sælger efter aftale med forsyningsselskaberne har betalt for tilslutningsafgifter, opkræver sælger efterfølgende disse hos køber. Den interne byggemodning af storparcellen påhviler køber.

Der kan læses mere om storparcellen på www.syddjurs.dk/storparceller, hvor der også findes budblanket og andet materiale om grunden. I første omgang sælges storparcellen i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste udbudspris. Såfremt storparcellen ikke afhændesi budrunden, kommer storparcellen til salg med den anførte pris som mindstepris.

Hvis du gerne vil byde på storparcellen, skal du sende udfyldt budblanket pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Udbuddet sker i henhold til bekentdtøgrlese nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge storparcellen til den udbudte pris, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er tirsdag, den 9. juni 2020 kl. 12.00

 

 

Opdateret: 21-05-2020 02:00

Kontakt