Mørke

Attraktiv storparcel på Mosevej 11A i Mørke sælges

Storparcellen har et areal på 2.053 m2 og er beliggende på Mosevej 11A i Mørke. Der er 17 nye parcelhusgrunde på Lappedykkervej som nærmeste nabo.

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Lokalplan 416 , Boligområde ved Lappedykkervej i Mørke vest, er gældende for området.

Der er mulighed for etablering af tæt-lav-bebyggelse i form af række-, kæde- eller klyngehuse til helårsbeboelse. Der må ikke udstykkes matrikler under 250 m2 og, bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

 

Storparcellen er udstykket, og køber skal selv forestå eventuel videre udstykning af storparcellen.

Storparcellen udbydes for 750.000 kr. eksklusiv moms.  Den oplyste pris er mindsteprisen.

Køber skal udover købesummen betale tilslutningsafgifter for varme, vand, el og kloak i forhold til antallet af boliger, der opføres. Hvis sælger efter aftale med forsyningsselskaberne har betalt for tilslutningsafgifter, opkræver sælger efterfølgende disse hos køber. Den interne byggemodning af storparcellen påhviler køber.

Hvis du gerne vil købe storparcellen, skal du sende udfyldt købsaftale pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Budblanket og udbudsmateriale findes nederst på denne side. 

 

 

Opdateret: 09-06-2020 12:44

Kontakt