Marienhoffvej 28A

Syddjurs Kommune udbyder velbeliggende storparcel i Ryomgård

Grunden ligger i den nordlige del af Ryomgård by i et allerede etableret boligområde og tæt på skole.

>Beliggenhed: Marienhoffvej 28A, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3ho, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene.

 

Størrelse: 2.622 m2, heraf vej 530 m2.

Mindstepris: 765.000 kr. ekskl. moms.

Prisen er eksklusiv byggemodningsomkostninger, tilslutningsafgifter og udstykningsomkostninger.

Anvendelse: I lokalplanen er det forudsat, at området skal anvendes til boligformål med tæt, lav bebyggelse. Den konkrete bebyggelsesprocent afhænger af købers egen plan for parcellen, som efter lokalplanens pkt. 6.6. skal godkendes af Syddjurs Kommune.

Det forventes, at parcellen kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 35, svarende til 918 m2 bolig.

Bud afleveres ved at udfylde tilbudsblanketten, scanne den og sende den med mail til ejendomsadministration@syddjurs.dk. Hvis Syddjurs Kommune accepterer dit bud, udgør det sammen med salgsmaterialet en købsaftale vedrørende ejendommen.

Hent salgsmateriale indeholdende salgsbetingelser, tingbogsattest, tilbudsblanket (PDF)

Særlige opmærksomhedspunkter

Byggepligt og tilbagekøbsret

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen. Der vil blive tinglyst en deklaration på grunden, som fastsætter dette. Udkast til deklaration findes i salgsmaterialet.

Der gøres opmærksom på, at den oplyste pris er mindsteprisen.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (nr. 799 af 24. juni 2011). Syddjurs Kommune gør i den forbindelse opmærksom på, at det følger af bekendtgørelsen, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, men kan bortse fra dit bud, og du må om tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den ovennævnte pris.

Opdateret: 20-06-2019 13:11

Kontakt