Marienhoffvej 28A

Storparcel i Ryomgård genudbydes til nedsat pris.

Syddjurs Kommune genudbyder storparcellen på Marienhoffvej 28A i Ryomgård til salg i 5 ugers budrunde.

Matr. nr. : 3ho Ryomgård Hgd., Marie Magdalene                                                      

Areal: 2.622 m2, heraf vej 530 m2 

Grunden er omfattet af lokalplan 34, der kan læses her.

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Syddjurs Kommune afholder omkostninger til landinspektør i forbindelse med, at sammatrikulering med anden grund ophæves. Køber accepterer, at skøde tinglyses med frist til matrikulær berigtigelse.

Storparcellen udbydes til salg for kr. 500.000 ekskl. moms.

Køber skal betale tilslutningsafgifter ud over købesummen. Hvis sælger efter aftale med forsyningsselskaberne har betalt for tilslutningsafgifter, opkræver sælger efterfølgende disse hos køber. Den interne byggemodning af storparcellen påhviler køber.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen. I forbindelse med handlen tinglyses servitut herom.

Sådan købes storparcellen:

Hvis du gerne vil købe storparcellen, skal du sende udfyldt og underskrevet købsaftale pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

 

 

 

Opdateret: 16-01-2020 12:52

Kontakt