Ryomgård - Marienhoffvej 21F

Syddjurs Kommune udbyder storparcel i Ryomgård - nedsat pris

Storparcel med ca. 1.600 m2 byggeret beliggende i tilknytning til etableret boligområde i Ryomgård.

 

 

 

 

 

Beliggenhed: Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård.

Tilladt bebyggelse og pris

Storparcellen er omfattet af lokalplan nr. 97, Midtdjurs Kommune, delområde II, hvoraf følger, at området skal planlægges under et, og at planen skal godkendes af kommunen. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35% ved tæt-lav bebyggelse.

Storparcellen udbydes med en mindstepris på 1.160.000 kr. ekskl. moms.

Købsaftale sendes til Syddjurs Kommune på e-mail: ejendomsadministration@syddjurs.dk eller pr. alm. post til Syddjurs Kommune, Ejendomsadministrationen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Andre vilkår

Køber afholder alle udgifter til byggemodning af storparcellen.

Købesummen er ekskl. alle tilslutningsafgifter, der opkræves af de relevante forsyningsvirksomheder.

I forbindelse med handlen vil der blive lyst en deklaration om byggepligt og tilbageskødningspligt.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for grundens bæredygtighed. Der er ved prisfastsættelsen taget hensyn til denne ansvarsfraskrivelse.

Der er mulighed for at indgå købsaftale med forbehold for gennemførelse af jordbundsundersøgelser inden for en frist på 4 uger fra det tidspunkt, købsaftalen er underskevet.

Syddjurs Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

De angivne priser er ekskl. moms.

 

Opdateret: 02-04-2019 08:45

Kontakt