Thorsager

Attraktiv erhvervsgrund i Thorsager sælges

Grunden er velegnet til alle former for mindre erhverv og ligger umiddelbart op til Ryomvej, hvorfra det er let at komme på Djurslandsmotorvejen.

Standsested til Letbanen i Thorsager
Når letbanen er bygget færdig i slutningen af 2017 vil der samtidig blive etableret et standsested i Thorsager så der er mulighed for at benytte letbanens halvtime drift mod Aarhus og Grenå.
Læs desuden om Thorsager og det grønne bånd i kommuneplanen.

Beliggenhed: Nørregade i Thorsager. Matrikel 7gs, Thorsager By, Thorsager.

Størrelse:  9.304 kvm., herunder 330 kvm. vej.

Mindstepris: 697.000 kr. Ekskl. moms.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne.

Lokalplan

Lokalplan 31, Erhvervsområde Thorsager

Materiale

Se samlet materiale (Kort, betingelser,  tingbogsattest, servitutter etc.)

Opdateret: 25-04-2019 12:24

Kontakt