Tirstrup

Udbud af tidligere genbrugsplads og genudbud af 7 erhvervsgrunde til nedsat pris

Grundene er beliggende i en erhvervsudstykning på Gråskegårdevej i den sydvestlige del af Tirstrup, tæt på hovedvej 15 og 5 minutters kørsel fra Aarhus Lufthavn.

Grundene er velegnede til lettere industri-, håndværks- og værkstedsvirk­som­hed, service og lager, der ikke medfører gener i form af røg, støj eller lugt. Der er mulighed for at opføre bolig i tilknytning til virksomheden.

Grundene er omfattet af lokalplan 158, Erhvervsområde Tirstrup.

 

 

Klik på en grund i kortet herunder for at få mere information om hver enkelt grund.

 

Den tidligere genbrugsplads:

Grunden ligger på adressen Gråskegårdevej 6 i Tirstrup.

 

Grunden, der har et tinglyst areal på 5134 m2, udbydes til 410.720 kr. ekskl. moms. Køber skal ud over købesummen betale samtlige tilslutningsafgifter. Den oplyste pris er mindsteprisen.

 

7 erhvervsgrunde udbydes til nedsat pris:

Der er 7 grunde tilbage i udstykningen, der oprindeligt bestod af 8 erhvervsgrunde.

Der er tale om regulære erhvervsgrunde, der er centralt beliggende i Syddjurs Kommune.

 

Grundene er beliggende på Gråskegårdevej, matrikel 39k og 39m, Tirstrup by, Tirstrup, og arealerne af de enkelte grunde fra1.540 m2 til 2.320 m2. Udbudsprierne er 123.200 – 185.600 kr. - ekskl. moms. De oplyste priser er mindstepriser.

Priserne ekskl. alle tilslutningsafgifter.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 3 år fra overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen. Sælger foranlediger servitut herom tinglyst.

Sådan køber du en grund:

I første omgang udbydes erhvervsgrundene i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste udbudspris. Efter endt budrunde kommer de evt. resterende grunde til salg med de anførte priser som mindstepriser.

Hvis du gerne vil byde på en af grundene, skal du sende udfyldt budblanket pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. almindelig post til: Syddjurs Kommune Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, men kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfrist er mandag, den 21. oktober 2019 kl. 12.00

 

 

 

 

Opdateret: 19-09-2019 14:53

Kontakt