Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

 

Information om det videre arbejde med indgåelse af aftaler i BNBO

Aftaleparterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har den 11. januar 2019 vedtaget en tillægsaftale, der bl.a. pålægger kommunen at gennemgå alle de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for at vurdere behovet for beskyttelsesindsats. Dette er for at reducere risikoen for forurening af grundvandet ved erhvervsmæssig brug af pesticider.

Derudover er det pålagt kommunerne at undersøge mulighederne for indgåelse af aftaler mellem vandværker og lodsejere om pesticidfri drift i BNBO.

I sommeren/efteråret 2019 afholdt Syddjurs Kommune derfor en række møder med almene vandværker og lodsejere, med jord inden for BNBO, for at drøfte mulighederne for indgåelse af aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Informationsmateriale fra disse møder kan findes via kommunens Åben indsigt – sag 20/27378.

Efterfølgende har Syddjurs Kommune gennemgået vandværkernes BNBO med henblik på at vurdere behovet for beskyttelsesindsats. Hertil har Syddjurs Kommune udarbejdet en risikovurdering for alle BNBO, som kan ses via kommunens Åben indsigt – sag 20/27443.

De almene vandværker vil i sommeren 2020 modtage et brev fra kommunen med information om den videre proces med indgåelse af aftaler i BNBO. De lodsejere, med jord inden for et BNBO, hvor der er vurderet behov for beskyttelsesindsats vil også modtage et brev.

De matrikler, der ligger inden for BNBO kan ses på kortet ved at klikke her.

Lodsejeroplysninger findes ved at slå matrikelkortet til og efterfølgende vælge ”i-knappen” og derefter trykke på matriklen. Herefter kommer der en boks frem med teksten: ”Se BBR-oplysninger på OIS.dk”. Der klikkes på dette link, og lodsejeroplysninger vises.

Status for BNBO vil løbende blive opdateret, og du kan se status for dit vandværks BNBO via Danmarks Arealinformation ved at klikke her.

Vil du vide mere om den nye pesticidaftale for BNBO har vi her på siden uploadet et informationsark om BNBO, Tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 og Vejledningen om vurdering af indsatser i BNBO.

Desuden henviser vi til Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du kan finde en FAQ med typisk stillede spørgsmål til vejledningen og mere information om BNBO.

På denne side kan processen med BNBO følges. 

 

Opdateret: 25-06-2020 11:27