Takstblade - digital indberetning

Ifølge vandforsyningslovens § 53 skal almene vandværker fastsætte og indberette drifts- og anlægsbidrag til godkendelse til kommunen en gang om året.

Drifts- og anlægsbidragene skal indberettes digitalt til Syddjurs Kommune via indberetningsformularen her under.

Klik her for at indberette drift- og anlægsbidragene til Syddjurs Kommune

Hvis du er i tvivl om "log-in" kan du kontakte grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk eller på telefon 87 53 54 10

De almene vandværker skal have et regulativ, som beskriver reguleringen af forholdet mellem vandværket og forbrugeren.

Det af kommunen godkendte regulativ skal være tilgængelig på den almene vandforsynings hjemmeside jf. § 55 i vandforsyningsloven. Du kan finde de almene vandværkers hjemmesider og kontaktoplysninger ved at klikke her

Yderligere information om takster findes i Energistyrelsens ”Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyning”, som er vedlagt herunder.

 

Opdateret: 09-10-2019 11:47