Takstblade - digital indberetning

Almene vandværker skal indberette drifts- og anlægsbidrag til kommunen en gang årligt

Nederst på siden findes en beskrivelse af drifts- og anlægsbidragene, samt en liste med de oplysninger, der skal vedlægges indberetningen. Drifts og anlægsbidragene indberettes digitalt via indberetningsformularen på denne side.

Klik her for at indberette takstbladet digitalt

Hvis du er i tvivl om "log-in" kan du kontakte grundvandsgruppen på grundvand@syddjurs.dk eller telefon 87 53 54 10

Syddjurs Kommunes praksis for godkendelse af takstblade fremgår endvidere af kommunens vandforsyningsplan. Vandværkets regulativ beskriver reguleringen af forholdet mellem vandværket og forbrugeren. Fællesregulativet ses nederst på siden.

Information om takstblade findes ligeledes i Miljøstyrelsens vejledning om ”Fastsættelse af takster for vand” og på hjemmesiden: Danske Vandværker

 

Opdateret: 01-03-2019 11:30