Afgørelse om § 16a miljøgodkendelse af slagtesvinproduktion på Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte

Syddjurs Kommune meddeler Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Østenfjeldvej 9, 8581 Nimtofte

 

Miljøgodkendelsen vedrører alene en overgang til stipladsmodellen i henhold til den nyeste husdyrlov. Der sker således ikke nybyggeri i forbindelse med det ansøgte.

 

Syddjurs Kommune har vurderet, at det ansøgte kan udføres på ejendommen uden at medføre en væsentlig øget virkning på miljøet og omgivelserne med de vilkår, der er stillet i miljøgodkendelsen.

 

Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelseslovens § 16a.

 

Syddjurs Kommunes afgørelse og klagevejledning er vedhæftet, og kan endvidere ses på:

https://www.syddjurs.dk/erhverv/landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-landbrug/miljoegodkendelser-og-tilladelser-4

Opdateret: 09-10-2019 10:45
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.