Pindstrup Vandværk - Ny vandindvindingstilladelse

 

Ny vandindvindingstilladelse til Pindstrup Vandværk

Pindstrup Vandværk har søgt om fornyet vandindvindingstilladelse til boringerne med DGU nr. 70.402 og 70.343 , beliggende på matr. nr. 4dg Pindstrup By, Marie Magdalene

Syddjurs Kommune har meddelt en ny tilladelse efter vandforsyningslovens § 20. Den tilladte indvindingsmængde er 55.000 m3/år.

Syddjurs Kommune har på baggrund af en screening i henhold til Lov om miljøvurdering ligeledes truffet afgørelse om, at det ansøgte ikke danner grundlag for udarbejdelse af en miljøvurdering, idet projektet ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Aktindsigt

Sagens akter kan ses her http://www.syddjurs.dk/sag/20/65589

Klagevejledning

Kommunens afgørelser kan frem til den 15. marts 2021 påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet. En evt. klage skal være skriftlig og indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Yderligere klagevejledning findes på www.naevneneshus.dk

 

Opdateret: 15-02-2021 13:58
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt