Tinghøjvej 8, 8400 Ebeltoft - Nedrivning af bevaringsværdig staldbygning

 

Syddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af en bevaringsværdig staldbygning beliggende på adressen Tinghøjvej 8, 8400 Ebeltoft, matrikelnummer 2a, Handrup By, Dråby. Staldbygningen er registreret som bygning 2 i henhold til BBR-meddelelsen. De øvrige bygninger på ejendommen ønskes ikke nedrevet.

 

Sagen omhandler en staldbygning, der var en del af en lukket firlænget gård. Staldbygningen er pr. 8. januar 2020 nedrevet. Det er hensigten at der opføres en ny bygning i samme stil og omfang, som den der er nedrevet. Det har ikke været muligt for Syddjurs Kommune, at undersøge bygningen idet bygningen er fjernet, og det har ikke været muligt at få billeder af nyere dato. Nedenstående oplysninger om bygningen er således baseret på ejers oplysninger og derved et udtryk for ejers vurdering.

 

Gården har tidligere været beliggende 75-100 meter nord for dens nuværende placering. Det er i dag stadig muligt at se dele af byggeriet på dets tidligere placering. Gården har siden den blev opført gennemgået flere renoveringer, ombygninger og tilbygninger. Ikke alle bygningsforandringer har været lavet med god kvalitet, og dette har tydeligt kunnet ses.

 

Det var ikke muligt, at bevare bygningen grundet dens ringe stand. Ejer ville gerne have bevaret bygningen, ligesom det er gjort med de resterende bygninger på ejendommen, men dette var ikke muligt. De sidste år har bygningen været afstivet ved hjælp af soldater for at sikre bygningen mod sammenstyrtning. Bygningen bar præg af de begrænsede muligheder, der på opførsels- og ombygningstidspunktet har været i forhold til valg af byggematerialer og –metoder.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af Ebeltoft Kommuneatlas blev bygningerne i 1998 registreret efter SAVE-metoden. Høj bevaringsværdi omfatter bygninger på 1-3. Middel bevaringsværdi omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 4-6. Syddjurs Kommune plan 2016 fastlægger at bevaringsværdig bebyggelse omfatter bygninger med en bevaringsværdi på 1-4.

 

Staldbygningen (Bygning 2 iht. BBR) blev registreret med en bevaringsværdi 4 med vurderinger som: Pudset hvidkalket længe, del af større gård, meget miljøstøttende, løbende moderniseret.

 

Eventuelle bemærkninger til den ansøgte nedrivning af staldbygning skal være Syddjurs Kommune i hænde senest fredag den 28. februar 2020.

 

Bemærkninger skal sendes til:
Syddjurs Kommune, Team Byggeri

Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft

 

Eller

 

byggeri@syddjurs.dk

 

Aktindsigt

Sagsakterne kan ses via dette link https://www.syddjurs.dk/sag/20/2603                 

Opdateret: 24-01-2020 09:42
Abonner på Høringer
Vil du abonnere på Høringer? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt