150 til Arkitekturens Dag på Maltfabrikken

Arkitekturens dag

 Mere end 150 mennesker deltog i Arkitekturens Dag på Maltfabrikken i mandags den 7. oktober 2019. Arkitektforeningens årlige markering af Arkitekturens Dag bliver fejret over hele landet den første mandag i oktober, og i Syddjurs satte BLIS, Bygnings- og Landskabskultur i Syddjurs, fokus på årets tema Kulturmiljøer og Arkitekturpolitik ved et arrangement på Maltfabrikken i Ebeltoft. 

"En Arkitekturpolitisk indsats handler om at udvikle byer, landskaber og vandskaber med afsæt i den lokale identitet, en identitet, der styrker bevidstheden indadtil og øger kommunens tiltrækningskraft udadtil - for potentielle tilflyttere, for investeringer, for erhverv og for turister", begyndte Anna Søgaard, formand for BLIS, Bygnings- og Landskabskultur i Syddjurs, i sin velkomst og fortsatte.

"Kulturmiljøer et væsentligt grundlag for kommunernes arkitekturpolitik. Kulturmiljøerne er en ressource, og Maltfabrikken er et vaskeægte kulturmiljø. Efter sin transformation stråler Maltfabrikken med spændende funktioner, - på kommunalt, nationalt og internationalt niveau."

Partner i CUBO og tidligere formand for Det Særlige Bygningssyn, Lars Juel Thiis, fortalte ud fra temaet "Transformation af kulturmiljøer" om den store plads i Rom, Piazza Navona, der oprindeligt var et romersk cirkus, og om Lingotto Fabrikken i Toronto, hvor Fiat testede deres nyeste modeller på taget af bygningen, og som i dag er omdannet til butikker og hotel. Lars Thiis viste flere eksempler på transformation af tidlig industriarkitektur, som næsten er ren ingeniørkunst, og hvor skønheden ligger i konstruktionernes råhed og renhed, helt renset for overflødige elementer. Nordkraft i Aalborg, et af CUBO's egne projekter, blev vist som eksempel på en omdannelse af en tidligere industribygning til kultur og Idrætsaktiviteter, og Lars Thiis roste transformationen af Maltfabrikken til en blanding af kreativt erhverv, service og kultur, som han mente tegnede meget lovende.

Arkitektskolen har i efteråret 2018 gennemført en screening af kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune og Kasper Albrektsen fra forskerholdet fortalte om arbejdet. Arkitektskolen har været igennem 58 kommuner, så sammenligningsgrundlaget er efterhånden stort. Kaspers vurdering, at kulturmiljøerne i Syddjurs Kommune besidder en særlig høj kvalitet, er derfor velbegrundet. Koncentrationen af herregårde i Syddjurs er høj, og de fleste kender Rosenholm Slot fra julekalenderen og Rugård Gods pga. heksebrændingerne, men de færreste kender måske Skaføgård, der fortjener at blive fremhævet som et særligt velbevaret eksempel på en renæssance herregård. Landsbyerne særligt på Mols og Helgenæs er velbevarede i deres oprindelige struktur og byder på store bosætningsmæssige kvaliteter, som kan tilbyde noget andet end parcelhuskvarterer kan. Endelig pegede Kasper Albrektsen på Fiskerihavnen i Ebeltoft, som et særligt kulturmiljø, der fortjener opmærksomhed og varsomhed, hvis ikke miljøet skal forsvinde. Der er måske ikke tale om stor arkitektur, men mere om sanselige og immaterielle ting, som lyde og lugte, og skønt tilfældigt rod. Opgaven bliver at sikre, at områdets kvaliteter som kulturmiljø kan opleves, uden at de maritime aktiviteter forsvinder eller bliver fortrængt.

Direktør for Maltfabrikken Kristian Krog indledte sin præsentation af Maltfabrikken med historiske foto af Maltfabrikken og dens grundlægger S.B. Lundberg. Lundberg var en virksom mand, som formåede at opbygge en stor virksomhed med maltproduktion med eksport til det meste af verden. Maltfabrikken har haft en væsentlig betydning for Ebeltoft og Lundberg har som person haft stor indflydelse i byen. En indflydelse som afspejler sig i arkitekturen med kamtakker og en detaljering, man ellers kun ser i herregårde og slotte.

Placeringen på kanten af morænelandskabet forstærker monumentaliteten i bygningsværket, og Maltfabrikken er ikke bare et kulturhistorisk mindesmærke, som er bevaret, men også er stærkt visuelt pejlemærke for Ebeltoft i fremtiden. Som et af de historiske foto viste, var arealet mellem Maltfabrikken og Strandvejen blot en bagside med marker og græssende køer, og netop dette billede har inspireret landskabsarkitekterne til at genskabe bakken, og på sigt skabe forbindelse fra Maltfabrikken helt frem til vandkanten på tværs af Strandvejen.

Dagens arrangement på Maltfabrikken sluttede med en rundvisning i de dele af Maltfabrikken, der p.t. ikke er en byggeplads.

Kulturmiljøerne bliver offentliggjort med forslaget til Syddjurs Kommuneplan 2020, mens bevaringen og udviklingen af kulturmiljøerne skal ske i dialog med ejerne. Et kulturmiljø er særligt kendetegnet ved at være vedkommende og have bred interesse for alle os andre, men sikringen af kulturmiljøerne sker bedst i en dialog med de pågældende ejere.

Arkitekturens Dag i Syddjurs fejres hvert år som en festdag med uddeling af Arkitektur- og Bevaringsprisen eller foredrag, der sætte fokus på arkitekturens mangfoldighed.

Opdateret: 09-10-2019 15:53
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt