Elevløft udløser 1,3 mio. kr. til Kolind Centralskole

Skoleleder Kolind Centralskole Lene Kirkegaard

Kolind Centralskole har nået målet om at hæve det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse i 2019. Skolen modtager derfor 1,3 mio. kr. fra Børne- og undervisningsministeriets skolepulje.

I april 2017 lancerede den daværende regering en skolepulje på 500 mio. kr., som over tre år skal udbetales til skoler, der hæver det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse. I Syddjurs Kommune har Kolind Skole og Marienhoffskolen deltaget.

Kolind Centralskole har netop modtaget det glade budskab fra Ministeriet om at de har nået deres mål, hvilket udløser 1,3 mio. kr. Marienhoffskolen fik deres besked i oktober 2019, men Kolind Centralskole har måttet vente, på grund af forsinkede resultater fra sygeeksamen.

I forløbet har både Kolind Centralskole og Marienhoffskolen samarbejdet med Syddjurs skolevæsen om at øge trivslen og det faglige niveau. Samarbejdet med forældrene er styrket, der er afviklet ekstra undervisning i dansk og matematik og ført motiverende coachingsamtaler med eleverne. Samtidig er der ført en tættere registrering af elevernes udvikling, så undervisningen løbende har kunnet tilpasses.

Formand for Udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

- Stor ros til Kolind Centralskole, der ligesom Marienhoffskolen har nået målet og modtager puljemidler. Deres målrettede indsats har virkelig gjort en stor forskel for de unges trivsel og faglighed. Flere er nu motiverede og klar til en ungdomsuddannelse. På vegne af hele Udvalget, vil jeg gerne rose både ledere og medarbejdere på skolen for at tage udfordringen op og afprøve nye metoder til at hjælpe eleverne. Selvom ordningen er udløbet for de to skoler, vil vi arbejde for, at viden og erfaring fra forløbet spredes ud, så vores ældste elever i folkeskolen klarer sig så godt som muligt.

Skoleleder Lene Kirkegaard udtaler:

- Vi er meget stolte af vores elevers flotte resultater, som giver et godt fundament til en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Det har været en stor tilfredsstillelse for skolen at se elevernes faglige og personlige udvikling munde ud i et afgangsbevis, som eleverne kan være stolte af. Fremover vil vi have fokus på, hvordan vi kan sikre, at det faglige løft, vi har kunnet skabe for de ældste elever, også får betydning for vores øvrige elever.

I forløbet har begge skoler arbejdet tæt sammen med læringskonsulenter fra undervisningsministeriet om den styrkede indsats over for 9. klasses eleverne. Skolerne har blandt andet deltaget i fælles konferencer og sparringsforløb ligesom de løbende har delt erfaringer med hinanden.

Den nuværende regering har valgt at afvikle præmieudbetaling fra puljen fremover, så årets udbetaling af midler bliver den sidste. Det tilknyttede inspirationsprogram fortsætter dog, og begge skoler vil fortsætte den målrettede indsats med at løfte eleverne frem mod 9. klasses eksamen.

Foto: Skoleleder Kolind Centralskole Lene Kirkegaard

Opdateret: 24-01-2020 19:00
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt