Foreløbigt regnskab for 2019 viser ekstraregning på 34 mio. kr.

Den seneste regnskabsstatus for 2019 viser en række overskridelser som samlet beløber sig til 34. mio. kr. Regnskabets forventede træk på kommunens kassebeholdning i 2019 stiger med de nye tal fra 100 til 134 mio. kr. Borgmester Ole Bollesen udtaler, at tallene er meget alvorlige og at det understreger behovet for budgetoverholdelse i 2020, opbremsning af kommunens økonomi og yderligere omstillinger og effektiviseringer.

Hen over 2019 blev en række områder i kommunens drift ramt af budgetoverskridelser. Merforbruget kom især fra Social og Familie og Erhverv og Beskæftigelse.

Den seneste regnskabsstatus for 2019 viser, at overskridelserne er 34 mio. kr. større end forventet for 2019. Tallene betyder, at kommunens kassebeholdning er under pres. Det forventede kassetræk for 2019, som er indregnet i budget 2020, var beregnet til 100 mio. kr. Med de nye tal skal der indregnes 34 mio. kr. ekstra, det vil sige et samlet kassetræk på 134 mio. kr. for 2019.

De ekstra 34 mio. kr. fordeler sig således:

  • 11 mio. kr. fra Social og Familie - beløbet stammer både fra flere og mere komplicerede sager, der kræver mange indsatser.
  • 15 mio. kr. fra Erhverv og Beskæftigelse - beløbet stammer fra større omkostninger på førtidspension og ledighedsydelse end forventet
  • 10 mio. kr. fra Tekniske korrektioner - beløbet stammer fra et forbrug i 2019, men hvor midlerne i form af lån og puljetilskud først udbetales i 2020

For at polstre de økonomisk pressede områder blev der i budget 2020 afsat 29. mio. kr. ekstra til Social og Familie og 7 mio. kr. til Erhverv og Beskæftigelse. Samtidig blev der aftalt at skabe et økonomisk råderum på 100 mio. kr. over tre år gennem omstillinger og effektiviseringer for at stabilisere kommunens kassebeholdning.

Borgmester Ole Bollesen udtaler om det foreløbige regnskab:

 - Det er selvfølgelig meget utilfredsstillende med flere overskridelser i regnskabet for 2019. Selv om der kan være naturlige forklaringer med flere borgere vi skal drage omsorg for, så er det dybt alvorligt for kommunens samlede økonomi. Det betyder, at vores fokus på budgetoverholdelse for 2020, særligt på de økonomisk pressede områder, bliver ekstra vigtigt. Samtidig er vi nødt til at iværksætte ekstra tiltag på kort sigt, ud over de 100 mio. kr. vi allerede har vedtaget at finde over tre år. Jeg forventer derfor, at vi bliver nødt til at foretage en opbremsning her og nur på anlæg, ansættelser og serviceniveauer, for at indhente det ekstra kassetræk. Arbejdet med at få lagt en plan for dette er i fuld gang i administrationen og jeg ser frem til at drøfte dette med Økonomiudvalget. Jeg har ligesom resten af byrådet et stærkt ønske om at der ikke kommer budgetoverskridelser i 2020, derfor vil vi, når den kortsigtede plan er på plads, også lave et servicetjek af vores organisation, ledelseskæde og budgetproces.

I budget 2020 blev det vedtaget at lave et beredskab, som løbende kan håndtere budgetudfordringer. Dette arbejde er allerede i gang og der er sager på vej til fagudvalgene, ud over en sag om regnskab 2019 til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 16. marts. På økonomiudvalgets møde vil der blive behandlet en række forslag til en plan for det videre forløb.

Det endelige regnskab for 2019 bliver formentlig behandlet på byrådsmødet i april måned.

Opdateret: 09-03-2020 16:48
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt