Klima – hvad nu?

Klimahandlingsplan

En fem uger lang kampagne om klimahandlinger i Syddjurs er slut. Nu bliver borgernes forslag inddraget i den endelige klimahandlingsplan, som skal være færdig inden jul

Seks grundige svar på høringsportalen og cirka 40 konstruktive kommentarer på Facebook.

Det er det numeriske resultat af Syddjurs Kommunes fem uger lange klimakampagne.

Kampagnen skulle oplyse og inddrage borgerne i arbejdet med at lave en ny klimahandlingsplan. 8. september blev der desuden holdt et digitalt borgermøde om klima og natur i den kommende kommuneplan. 106 fulgte det live på Facebook foruden 10-20 stykker, der fulgte det på hjemmesiden. Mødet afstedkom omkring 100 kommentarer.

"Vi kan se, at borgerne efterspørger information på nye måder. Eller måske snarere på forskellige måder. Unge engagerer sig på en anden måde end ældre. Det her efterår har lært os, at når vi bruger digitale kanaler og gør budskaberne helt skarpe, så når vi bredere ud, end vi gør med en traditionel høringsfase," siger Kim Lykke Jensen, der er formand for Syddjurs Kommunes udvalg for natur, teknik og miljø.

Klimahandlinger - lige til at gå til
Simple spørgsmål giver simple svar, men de skubber også til handlinger, som er lige til at gå til. Blandt forslagene på Facebook til klimahandlingsplanen var f.eks.:

  • "En cykelsti der forbandt Rønde, Feldballe og Kolind ville få min bil til at blive stående derhjemme."
  • "Info aftener til beboerne i Syddjurs om forskellige emner, så som klimaoptimering af sit hus."
  •  "Giv hjælp til at anvende regnvand og spildevand til havebrug, som de gør i Grobund."

"Det er gode input, som handler om, hvordan kommunen kan skabe rammerne for, at borgerne vil handle på klimaet. Det er vigtigt. På den anden side giver komplekse spørgsmål komplekse svar, og de er lige så vigtige i den demokratiske proces," vurderer klimakoordinator Martin Frøst.

 

Han nævner et grundigt og gennemarbejdet høringssvar fra Ebeltoft i Udvikling som eksempel. En gruppe borgere, der sammen med kommunen, arbejder på konkrete udviklingstiltag i Ebeltoft. Gruppen har bl.a. lavet oplæg til, hvordan klimatilpasningen af Ebeltoft kan spille sammen med bylivet, og gruppen efterlyser et tværfagligt samarbejde og nogle konkrete scenarier for klimatilpasning af byen.

Vent ikke på klimahandlingsplanen
Martin Frøst vurderer, at de fleste voksne borgere i Syddjurs har hørt om kampagnen. Otte facebookvideoer og andre opslag er blevet set af cirka 30.000 unikke personer. Det er suppleret med avisartikler og indslag på TV2 Østjylland. Borgernes input har især handlet om lokal nedsivning af regnvand, klimasikring af by og havn, flere eldrevne biler, kollektiv transport og nye varmekilder.

Martin Frøst går nu i gang med at formulere den endelige klimahandlingsplan, som skal behandles politisk og forhåbentlig vedtages af byrådet i december. Her er både de komplekse og de simple forslag vurderet og medtaget.

Handlinger behøver dog ikke vente på handlingsplanen.

"Kommunen vil gerne arbejde med løsninger og vise, hvad der virker både her og andre steder. Vi skal være tydelige og informere om, hvad man må, og hvor man kan få vejledning, inspiration og støtte til at lave bæredygtige tiltag. Det skal vi gøre bredt på forskellige platforme og digitale møder krydret med levende events, hvor man kan se løsninger og få inspiration samtidig med, at der er aktiviteter for hele familien. Det vil jeg i hvert fald arbejde for, så vi kan få gang i handlinger på alle niveauer," siger klimakoordinatoren.

Billedtekst: Syddjurs Kommunes klimakoordinator, Martin Frøst, har bragt sig selv og borgerne i spil i en fem uger lang klimakampagne. Nu samler han trådende til en klimahandlingsplan, der skal vedtages af byrådet i december.

Opdateret: 07-10-2020 16:34
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt