Marienhoffskolen modtager 1,3 mio. kr. for elevløft

Marienhoffskolen

Det er lykkedes for Marienhoffskolen, at nå målet om at hæve det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse i 2019. Skolen modtager derfor 1,3 mio. kr. fra regeringens skolepulje. Kolind Skole deltager i samme projekt, men den endelige opgørelse for skolen afventer indregning af skolens resultater fra sygeeksamen.

I april 2017 lancerede regeringen en skolepulje på 500 mio. kr., der over tre år skal udbetales til skoler, der hæver det faglige niveau i dansk og matematik i 9. klasse. I Syddjurs Kommune deltager Kolind Skole og Marienhoffskolen.

Karaktererne for skolepuljens andet år er nu opgjort, og Marienhoffskolen har igen nået sit mål. Skolen får derfor udbetalt 1,3 mio. kr. i år, som vil blive brugt på at understøtte det fortsatte elevløft for alle skolens elever. Kolind Skole har også gjort store fremskridt, men har på grund af sygeeksamen indberettet en række resultater efter ministeret opgjorde resultatet. Kolind Skole forventer at få den endelige afgørelse efter årsskiftet.

Siden Kolind Skole og Marienhoffskolen blev udpeget, har de arbejdet målrettet med at løfte opgaven i samarbejde med Syddjurs skolevæsen. Der er lanceret et udvidet skole-hjem samarbejde, intense faglige fokusforløb og motiverende coaching samtaler med elever. Samtidig er der ført en tættere registrering af elevernes udvikling, så undervisningen løbende har kunnet tilpasses.

Den nye regering har valgt at afvikle præmieudbetaling fra puljen fremover, så årets udbetaling af midler bliver den sidste. Det tilknyttede inspirationsprogram fortsætter dog, og begge skoler vil fortsætte den målrettede indsats med at løfte eleverne frem mod 9. klasses eksamen.

Formand for udvalget for familie og institutioner Kirstine Bille udtaler:

- Stor ros til begge de to skoler for den store systematiske og professionelle indsats, de har lavet for at løfte eleverne i 9. klasse. Det har gjort en stor forskel for de unge, hvor flere nu er motiverede og klar til at tage en ungdomsuddannelse. Samtidig vil jeg også rose skolerne for at prøve nye veje i forhold til motivation, samtidig med at de har vist empati for de enkelte elevers udfordringer. Jeg er sikker på, at skolerne i Syddjurs Kommune fortsat vil lade sig inspirere af metoderne og den viden, der er opnået gennem de to års målrettede indsats – så vi på alle skoler kan fortsætte arbejdet med at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen.

.I forløbet har begge skoler arbejdet tæt sammen med læringskonsulenter fra undervisningsministeriet om den styrkede indsats overfor 9. klasses eleverne. Skolerne har blandt andet deltaget i fælles konferencer og sparringsforløb, ligesom de løbende har delt erfaringer med hinanden.

 

Opdateret: 09-10-2019 16:17
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt