Revideret værdighedspolitik sætter fokus på ensomhed

Værdighedspolitikken

Syddjurs Byråd godkendte den 18. september 2019 en ny version af værdighedspolitikken, der denne gang sætter ekstra fokus på forebyggelse af ensomhed. Den nye version er blevet til i tæt dialog med Udvalget for sundhed, ældre og social, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Røde Kors, kirkerne samt medarbejdere fra Sundhed og Omsorg.

Den nyeste forskning peger på, at den mentale og fysiske sundhed hænger tæt sammen og påvirker hinanden. Derfor kan dårlig mental sundhed medføre udfordringer, der også påvirker den fysiske sundhed hos ældre. Hertil kommer, at mennesker, der lider af en række kroniske sygdomme, oftere rammes af ensomhed end raske.

Den seneste version af Syddjurs Kommunes værdighedspolitik blev godkendt af byrådet den 18. september 2019 og indeholder denne gang et ekstra fokus på ensomhed. Den nye version er blevet til i tæt dialog med Udvalget for sundhed, ældre og social, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Røde Kors, kirkerne samt medarbejdere fra Sundhed og Omsorg.

På ældreområdet findes allerede en række aktiviteter som søger at forebygge og afhjælpe ensomhed hos ældre. Det gælder eksempelvis ensomhedsindsatser i hjemmeplejen, brobygning til aktiviteter og besøgsvenner, sorggrupper, fortælleværksteder og lokale spisegrupper på aktivitetscentrene. Med den nye politik vil der blive sat ekstra fokus på disse og nye aktiviteter.

Formanden for udvalget for sundhed, ældre og social Jan Fischer udtaler:

- Vi ved, at ældre som ikke er ensomme lever længere og har en høj trivsel. Derfor er det særligt vigtigt, at vi hjælper de ældre som bliver ensomme i løbet af deres alderdom. Det er en ikke en let opgave, og det er en indsats som kræver mange forskellige tiltag, der både forebygger og afhjælper problemet. Derfor er jeg glad for, at vi med den nye reviderede værdighedspolitik får sat ekstra fokus på dette svære emne. Stor tak til Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Kirkerne og vores medarbejderne for det gode samarbejde om at få revideret vores politik.

En af baggrundene for det nye fokus på ensomhed i værdighedspolitikken er finanslovsaftalen for 2019. Partierne bag aftalen har ønsket, at kommunernes indsatser i forhold til at bekæmpe ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre, bliver styrket. Som følge af aftalen skal bekæmpelse af ensomhed indgå som ét af de områder, der beskrives i kommunernes værdighedspolitik.

Ud over et ekstra fokus på ensomhed er der i revisionen sat ekstra fokus på disse to emner:

Fokusområde 4: Sundhed, mad og ernæring

Mange ældre har spise- og synkeproblemer, hvilket kan have alvorlige, helbredsmæssige konsekvenser. Undersøgelser viser, at op imod 87 pct. af alle plejehjemsbeboere har synkeproblemer. Der skal derfor i højere grad fokuseres på forebyggelse og behandling af borgere med synkebesvær.

Fokusområde 5: En værdig død

Som følge af Syddjurs Kommunes samarbejde med Folkekirken er der blevet udviklet en række initiativer i forhold til at opnå et tættere samarbejde om frivilligt socialt arbejde, der kan fremme og understøtte fællesskab og livskvalitet. Et af initiativerne er etableringen af sorggrupper. Dette samarbejde skal fastholdes og udvikles.

Opdateret: 07-10-2019 16:55
Abonner på Nyheder
Vil du abonnere på Nyheder? – Tilmeld dig vores automatisk nyhedsmail - så får du en mail hver gang siden opdateres.
Vi videregiver ikke din mailadresse til andre parter og anvender den ikke til andre formål. Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på Afmeld i de mails du modtager.
Du kan læse mere om hvordan kommunen behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder på https://www.syddjurs.dk/databeskyttelse Her finder du også kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver.

Kontakt