Pårørendevejleder

Vi passer på dig, som passer på andre

Dette er et tilbud til dig, som er pårørende til en nærtstående med fysisk eller psykisk sygdom.

  • Du kan få støtte og rådgivning uanset din pårørendes diagnose
  • Pårørendevejlederen har tavshedspligt, og du kan være anonym
  • Tilbuddet er gratis og kræver ikke visitering eller lægehenvisning

Læs mere i pjecen, som du finder nederst på siden.

 

Jeg kan ikke fjerne din smerte alene, men jeg ønsker at hjælpe dig med at bære den. Jeg vil lytte nærværende og tilbyde et rum, hvor alle tanker og følelser er tilladte.

Kontaktinformation:

Karoline Myrvang Breuner
Pårørendevejleder og psykolog

51 14 23 62
 kmbr@syddjurs.dk

Lindegården
Skolevej 19
8544 Mørke

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

At blive ramt af sygdom tæt inde på livet kan være forbundet med særlige udfordringer i sit eget liv eller hos de mennesker, som man holder af. Som Syddjurs Kommunes pårørendevejleder er det min vigtigste opgave at sætte din trivsel og livskvalitet i centrum. I Syddjurs Kommune ønsker vi  at række hånden ud til de pårørende, som oplever sig belastet i hverdagen, og som har brug for råd og støtte til at håndtere livssituationen.

Tag kontakt til kommunens pårørendevejleder, for en uforpligtende samtale om din situation.

Læs også om tilbuddene Støttende samtalerPårørendegruppe og Mindfulness

Hvem er pårørende?

Pårørende er i denne sammenhæng beskrevet som den nærmeste omsorgsperson for en borger, som er tilknyttet Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune. Det kan både være en ægtefælle eller samlever, en forælder eller et barn, en nabo eller en ven.

At være pårørende kan indebære roller med stort ansvar og stor betydning. Uanset om du er den nærmeste omsorgsperson, kontaktperson,betroende eller endda værge, vil rollen som pårørende ofte sætte sine spor fysisk, psykisk, økonomisk og tidsmæssigt. Den velkendte talemåde om, at man først skal tage sin egen iltmaske på, før man hjælper andre, gælder også i høj grad, når man er pårørende. Pludseligt opståede sygdomme, eller sygdomme i ung alder, kan ramme som et lyn fra en klar himmel, og derfor ramme hårdt på én gang. Denne krisesituation kan sætte en masse følelser og tanker i gang, som kan være svære at gå med alene. Der kan pludselig være en masse ting, som du som pårørende skal finde ud af selv eller tilpasse din hverdag efter. Sygdomme i alderdommen indtræffer ofte ikke som en akut ulykke, men derimod kan sygdomsudviklingen ske langsomt over flere år. Derfor kan det være svært selv at opdage, hvornår iltniveauet er blevet for lavt.

 

BilagStørrelse
paaroerendevejleder pjece.pdf435.95 KB
Opdateret: 16-09-2019 14:52

Kontakt