Vederlag

Oversigt over politikeres vederlag

 

En lovændring betyder, at politikerne skal oplyse størrelsen af vederlag for poster, de er udpeget til.

Byrådet skal fra 1. januar 2008 offentliggøre størrelsen på vederlag, som byrådsmedlemmer og embedsmænd modtager for at varetage forskellige hverv.

Det fremgår af en lovændring i Styrelsesloven (§16 e), at medlemmer af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Lovændringen gælder også for ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører sådanne hverv.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af første kvartal hvert år offentliggøre, hvilke af dens medlemmer der i det forgange år har modtaget vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget.

Herunder er opført de oplysninger, som politikerne har indleveret vedrørende deres vederlag i kalenderåret 2018:

Claus Wistoft

Ankestyrelsen: 14.885,47 kr.

Midttrafik (formandshonorar): 162.347,94 kr.

Mette Foged

Reno Djurs: 18.164,73 kr.

Torben Therkelsen

Syddjurs Spildevand: 11.500,16 kr.

Kim Lykke Jensen

Reno Djurs (formandshonorar): 68.100 kr.

Gunnar Sørensen

Viden Djurs: 28.003,04 kr.

Kirstine Bille

KL´s formandskab: 9.437 kr.

KL´s bestyrelse: 16.178 kr.

KL`s Internationalt Udvalg: 48.528 kr.

Jan Kjær Madsen

Syddjurs Spildevand (Formandshonorar): 73.929,60 kr.

Jørgen Ivar Brus Mikkelsen

Reno Djurs: 18.164,73 kr.

Anita Søholm

Fregatten Jylland: 12.000 kr.

Tommy Bøgehøj

Fregatten Jylland (formandshonorar): 20.000 kr.

Fregatten Jylland (mødediæter): 26.000 kr.

 

Opdateret: 24-04-2019 15:29

Kontakt