Overførsel til et andet afstemningssted på afstemningsdagen

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet.

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen til Europaparlamentsvalg findes i Europaparlamentsvalgloven:

§ 25, stk. 2, 1. pkt.: En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 14, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på afstemningsdagen til folkeafstemninger findes i folketingsvalgloven:

§ 99, stk. 2, 1. pkt.: En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på afstemningsdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 96, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted.

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold.

Hvis du ønsker at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen, skal du sende eller indlevere din ansøgning til din kommune.

Opdateret: 23-04-2014 14:54

Kontakt