Landdistriktskonference

Se oplæg fra Landdistriktskonferencen den 5. nov. 2013

Udvalget for Plan, udvikling og kultur præsenterede Syddjurs Kommunes forslag til en landdistriktspolitik på Landdistriktskonferencen, Tirsdag den 5. nov. 2013 på Rosmus Skole.

Se og download oplæg fra konferencen nedenfor.

 

PROGRAMMET for Landdistriktskonferencen

17.30 Velkomst og præsentation af Syddjurs Kommunes Vision for Landdistriktspolitik 2013 ved udvalgsformand Jesper Mathiesen

17.45 Urbanisering og megatrends i byudviklingen - Har Syddjurs en chance ? v/ Fremtidsforsker Birthe Linddal. Fremtidsforskeren.dk.

18.15 Landdistriktsudvikling - udfordringer og løsninger v/ Jeppe Fisker, sektionschef, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

18.45 Let anretning 

19.00 Oplæg til diskussion af civilsamfundet og lokalt samarbejde i relation til landdistriktspolitikkens fire temaer. Indledning v/Kommunaldirektør Poul Møller. Fire eksempler på civilsamfundet og det lokale initiativ.

  • Bosætning v/ Bent Nielsen, Nybolig. Betydningen af vedligeholdelse og forskønnelse for ejendommes markedsværdi.
  • Natur/Kultur v/ LAG-koordinator Karen Just om Strands Forsamlingshus. LAG-midler og frivilligt arbejde.
  • Erhverv v/Jacob Vinkler fra SMAG om Molbordet. Fælles udvikling og markedsføring af lokale fødevarer.
  • Fysiske rammer v/Thorkild Hansen medlem af BLIS. Betydningen af kulturarven som afsæt for udvikling og for det gode liv

20.00 Paneldebat. Ordstyrer Kommunaldirektør Poul Møller. Panel bestående af samtlige oplægsholdere.

20.20 Opsamling og afrunding v/ udvalgsformand Jesper Mathiesen

20.30 Afslutning.

 

Jacob Vinkler SMAG fortalte uden dias.

 

 

Opdateret: 09-07-2014 11:22

Kontakt