Vision for Syddjurs Kommunes Landdistriktspolitik 2013

Visionen

Landsbyerne og de mange landområder udgør en mangfoldighed og en styrke for Syddjurs Kommune.

 

De mange velfungerende og levende lokalsamfund rummer høj livskvalitet for deres borgere, og tilbyder med deres nærhed og fællesskab gode alternativer til livet i de større byer.

 

De forskellige landsbyer og landområder er bevidste om deres særegne udviklingsmuligheder og drager fordel heraf i udviklingen af det gode liv i lokalsamfundet og til at tiltrække nye borgere.

 

Det gode liv opstår som en kombination af lokalbefolkningens egne evner og vilje hertil og en kommune, der har forstået at understøtte og fastholde de funktioner og samlingspunkter i landsbyerne som bidrager til det gode liv, samværet og det lokale fælleskab.

Opdateret: 23-09-2013 23:12

Kontakt