Grundlisteudvalget

Udvalgets opgave er én gang hvert 4. år at udvælge et antal personer der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge.

Personer, det udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen i kommunen.

Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.

I Syddjurs Kommune udtages ca.140 personer til grundlisten.

Udpeget i Byrådet 2018 den 07-12-2017

Niels Gyldenlund Mikkelsen (A)

Jens Olsen (F)

Uffe Stolt Rasmussen (Å)

Christoffer Pedersen (V)

Marianne Kirkegaard (V)

 

Opdateret: 28-03-2019 10:10

Kontakt