Nyt bevaringsråd i Syddjurs Kommune

Udvalget for plan, udvikling og kultur har besluttet at nedsætte et bevaringsråd for hele Syddjurs Kommune. Bevaringsrådet skal erstatte det nuværende facadeudvalg for Ebeltoft Midtby

 

Bevaringsrådet består at 5 medlemmer, der skal varetage grundejernes interesser  og repræsentere følgende organisationer:

 

  1. Museum Østjylland
  2. BLIS
  3. Handel Syddjurs
  4. Syddjurs Erhvervsforening
  5. Djursland Landboforening

 

Bevaringsrådet skal være rådgivende for byrådet og de enkelte fagudvalg i forbindelse med nedrivning af bevaringsværdige bygninger, udpegning af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger, tildeling af tilskud til bygningsforbedring, udarbejdelse af bevarende lokalplaner samt rådgive såvel ejere som fagforvaltning i sager om ombygning og ændringer af bevaringsværdige bygninger.

Bevaringsrådet kan bistå kommunen i udpegningen af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, ligesom bevaringsrådet kan bistå kommunen i forhold til rådgivning og vejledning af ejere af bevaringsværdige bygninger.

 

Forretningsorden for Bevaringsrådet godkendt af byrådet kan ses her.

Opdateret: 11-08-2014 12:29

Kontakt