Øvrige

Øvrige nævn, udvalg og bestyrelser med medlemmer udpeget af Byrådet

Bestyrelse for Social- og Sundhedsskolen i Randers

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017
Syddjurs Byråd beslutter, at Favrskov Byråd på vegne af begge kommuner udpeger en person til bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen for perioden 1. maj 2018 til 30. april 2022.

 

Brugerråd for Skov- og naturstyrelsen Kronjylland


Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017:
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

2 andre lokale udpeges af Styrelsen og Syddjurs Kommunes miljøafdeling

 

Letbaneråd

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017:
Kirstine Bille (F)

 

Repræsentantskabet for TV2 Østjylland

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017:

Søren Høg (V)

Ingrid Boldsen (F)

 

Skatteankenævn

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017:

Medlem: Kirsten Frederiksen (A)

Medlem: Eigil Holm-Nielsen (F)

Medlem: Torben Therkelsen (V)

Medlem: Marianne Kirkegaard (V)

Stedfortræder: Kai Pedersen (A)

Stedfortræder: Jørgen Finnemann (Å)

Stedfortræder: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Stedfortræder: Ebba Grethe Møgelvang Laursen (O)

 

Valgbestyrelse ved folketingsvalg og EU-valg

Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

Borgmester Ole Bollesen (A)

Økonomiudvalget udpeger de resterende 3 medlemmer

 

Valgbestyrelse ved kommunale valg

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017
Økonomiudvalget

Valgbestyrelse ved skolebestyrelsesvalg

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017
Udpeges af borgmesteren

 

Viden Djurs

Udpeget af Byrådet  den 7-12-2017: Gunnar Sørensen (V)

 

Den Selvejende Institution Ebeltoft Bofællesskaber
Det er den selvejende institutions formål at opføre, administrere og udleje boliger m.v. til sociale formål og beliggende i Syddjurs kommune.

Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

Christian Haubuf (A) (Orlov af helbredsmæssige årsager fra den 27. oktober - 21. december 2021. Hans Christian Baltzer indtræder som stedfortræder i perioden.)

Marianne Als Nielsen (F)

Ole Bjerregaard (V)

VUC Djursland

Beslutning i Byrådet 2018 den 07-12-2017:
Peter Krog-Meyer (I)

Opdateret: 28-10-2021 08:32

Kontakt