Reno Djurs I/S - Affaldsselskab

Henvendelser

Spørgsmål og henvendelser om service rettes direkte til RenoDjurs.

Kontakt RenoDjurs: Tlf.: 87 59 77 77

Læs mere og se deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside

https://renodjurs.dk/
 


Bestyrelsen

Bestyrelsen sammensættes af 3 byrådsmedlemmer fra hver interessentkommune. Formanden for natur, teknik, og miljø er født medlem af bestyrelsen.

RenoDjurs er et kommunalt affaldsselskab, som ejes af Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Selskabet står for affaldsordninger for alle private husstande, sommerhuse og erhvervsvirksomheder på Djursland. Desuden driver RenoDjurs 10 genbrugsstationer på Djursland og Anholt. Endvidere har RenoDjurs ansvaret for indsamling af klinisk risikoaffald og for at drive behandlingsanlægget i Glatved, hvor der modtages næsten alle typer affald. Herudover driver selskabet følgende tømningsordninger; bundfældningstanke, benzin og olieudskillere, fedtudskillere og samletanke.A)

 

Udpeget af Byrådet 2018 den 07-12-2017

Medlem: Kim Lykke Jensen (F)

Medlem: Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V)

Medlem: Mette Foged (Å)

Stedfortræder: Anita Søholm (A)

Stedfortræder: Morten Siig Henriksen (F)

Stedfortræder: Marianne Kirkegaard (V)

Opdateret: 28-06-2021 23:30

Kontakt