Der vises dokumenter fra onsdag d. 4 august 2021.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
278447/21Syddjurs Spildevand A/S. Bestyrelsesmøde 7. juni 2021. Orientering18/1292
278450/21Orienteringssager 10. august 202118/632
278432/21Trafiksikkerhedsmidler: Landsbypuljeprojekter 202120/104390
278429/21Klimahandlingsplan 2021 - 2024. Endelig godkendelse19/13889
278449/21Distriktsråd i Syddjurs Kommune. Diverse henvendelser 10. august 202118/4428
278427/21Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Syddjurs Kommune. Endelig godkendelse15/44388
278439/21Principbeslutning om ekspropriation. Lavbundsprojekt ved Karlby Enge19/42153
278425/21Godkendelse af politisk mødekalender for 202221/10537
278336/21Godkendelse af politisk mødekalender for 202221/10537
278431/21Naturpuljen uddeling forår 202119/2789
278433/21Trafiksikkerhedsmidler: Dragsmur. Forslag om mindre indgribende tiltag20/100390
278437/21Forslag om opkøb af areal ved Nimtofte til bæredygtige formål21/27779
278428/21Spildevandsplan 2021 - 2024 for Syddjurs Kommune. Orientering om status for planlægningen20/5397
278441/21Forslag om opkøb af arealer ved Gl. Mørke til bæredygtige formål15/49688
278443/21Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)21/26812
278430/21Mobilitetsplan 2021 og Trafiksikkerhedsstrategi 202119/40218
278438/21Principbeslutning om ekspropriation. Boringsnær Beskyttelseszone ved Knebel Vandværk19/21795
281117/21natur.miljoe FP - VS: Rapport AR-21-CG-21084593-01 vedr. Blushøj Camping Badebassin att: Bassinansvarlig21/23574
281396/21natur.miljoe FP - VS: Rapport AR-21-CG-21084631-01 vedr. Ebeltoft strand camping Svømmebassin att: Team Miljø21/23545
281142/21Vorregårdsparken 61, 8410 Rønde - Ibrugtagningstilladelse19/26666
281290/21Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde - Skematisk redegørelse1.pdf21/28838
280885/21Vores Vilde Natur - i skolegården21/8288
281143/21Helhedsvurdering20/100914
281366/21Vores Vilde Natur - i skolegården21/8288
280950/2172/21(B) Planlagt arbejde20/23840
280952/2172/21(B) Planlagt arbejde20/23840
281369/21Telefonnotat20/12638
281292/21Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde - Ændringskort1.pdf21/28838
281169/21Flytning af møde20/104631
280990/2150/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/26666
280941/21PVH2102_anmeldelse21/28789
281367/21Mulig etablering af aktivitetsplads ved regnvandsbassin i Rønde eventuelt med finansiering fra ungespot21/27737
280943/21Aftale_PVH2102.pdf21/28789
280942/21deklarationer21/28789
280948/2172/21(B) Planlagt arbejde20/23840
281274/21Bryggerivej 5, 8400 Ebeltoft - forespørgsel21/28837
281011/2150/21(B) Energimærke19/26666
280989/2150/21 Vorregårdsparken 61, 8410 Rønde: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 8/4/202119/26666
281098/21Drøftelse af varsling med Lars Bendixen21/23545
281226/21Søndre Molsvej 41, 8420 Knebel - Ibrugtagningstilladelse20/15546
281086/21natur.miljoe FP - VS: VARSLING om overskridelse fra Eurofins Miljø A/S21/23545
280970/2175/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/12622
281262/21Drøftelse af parametre med Eurofins21/23545
281114/21natur.miljoe FP - VS: Rapport AR-21-CG-21084675-01 vedr. Krakær Camping Svømmebassin att: Team Miljø21/24475
281007/2150/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation19/26666
281177/21Vestervang 16, 8420 Knebel - Ibrugtagningstilladelse20/89013
281333/21Johnny Christensen - VS: Lokalplan for et feriecenter på det rekreative areal ved Mariemindesvej med plan nr. 1.12.R1721/28807
280958/21Intern høring - Grundvand21/28789
280998/2150/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger19/26666
281012/2150/21(B) Energimærke19/26666
281225/21Tigervej 17, 8400 Ebeltoft - Fastlæggelse af niveauplan21/7312
281047/21Høring - ansøger21/18091
281368/21Orientering om madpakkehus i Rønde Bypark18/7728
281289/21Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde - uksresumekommune706.pdf21/28838
281343/21SV: Lyngsbæk Pier - Natomolen [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]18/22077
281330/21SV: SV: Adgangssag, Kystvejen 218/22077
280850/21Tigervej 17, 8400 Ebeltoft - Konfliktsøgning21/7312
280827/21Birkestien 9, 8400 Ebeltoft - Besvarelse på henvendelse20/92943
281055/21Rapport AR-21-CA-21084030-01 30.07.2119/31186
280949/2172/21(B) Planlagt arbejde20/23840
281265/21Telefonnotat - indflytning i Bøgebjerget 1A og 1B20/19717
281401/21Kvittering fra museum ØJ21/18091
281257/21Tilbagemelding fra Lars Bendixen21/23545
280946/2172/21 Møllevangsvej 27, 8400 Ebeltoft (Ny tilbygning ): BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 8/4/202120/23840
281364/21Kommunens forslag til udpegning af naturnationalparker21/28458
281052/21Forbud mod badning og påbud om vandprøve21/23545
280812/21noreply@bygningsaffald.dk - ESDH: Bygningsaffalds-sag: [18042] Ø. Bakkevej 16 8420 Knebel21/28773
280954/2172/21(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb20/23840
280997/2150/21(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug19/26666
281158/21Ellehøjvej 16, 8420 Knebel - afsætningsrids19/13366
280947/2172/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/23840
280971/2175/21(B) Situationsplan21/12622
281291/21Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde - udstykningskontrolskema706.pdf21/28838
281288/21Bjødstrupvej 10, 8410 Rønde - 51098 Hvid erklæring.pdf21/28838
281006/2150/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation19/26666
281120/21natur.miljoe FP - VS: Rapport AR-21-CG-21085016-01 vedr. Kaløvig Strandgård Camping - Svømmebassin att: Bassinansvarlig21/25165
280999/2150/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger19/26666
281040/21Birkestien 9, 8400 Ebeltoft - Besvarelse på ny henvendelse20/92943
281050/21Markvangen 14, 8400 Ebeltoft - BBR-indberetning20/100199
281355/21SV - Byskilte bla. i Esby21/28843
280969/2175/21 Rønde Bakker - Type B - Hus 54: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 10 - 8/4/202121/12622
280951/2172/21(B) Planlagt arbejde20/23840
280944/21Åby_201019_inkl. MFS.pdf21/28789
281307/21Ulovligt opført vejbump på Arielvej ved Dråby Strand, Ebeltoft21/28841
280953/2172/21(B) Planlagt arbejde20/23840
281126/21natur.miljoe FP - VS: Rapport AR-21-CG-21084650-01 vedr. Hotel Vigen Svømmebassin att: Bassinansvarlig21/13284
281185/21Ny mødedato 6. oktober20/104631
281010/2150/21(B) Byggeskadeforsikring, endelig police19/26666