Der vises dokumenter fra torsdag d. 21 januar 2021.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
17494/21Kulturring Østjylland. Kulturaftale 2021-202420/104924
17492/21Planlægning for solenergianlæg. Høegholm og Sophie-Amaliegård. Forudgående offentlighed20/25725
17485/21djursBO, afd 7 Alpedalen, Hornslet, afd. 71 Egevej, Hornslet samt afd. 107 Skanseparken, Ebeltoft. Godkendelse af låneomlægning20/103279
17491/21Lokalplan nummer 436 for boligområde ved Egsmarklund i Ebeltoft - forslag20/96506
17496/21Overdragelse af privat kloak ved Lübker Golf Resort. Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplan20/6634
17486/21djursBO. Godkendelse af lånoptagelse til finansiering af køkkenrenovering i 6 afdelinger.20/103635
22687/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23333/21Enggårdsbakken 113 - Forespørgsel ejendomsavance21/3127
22760/211/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/3068
23124/2145/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/19536
22707/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22773/21Katamaranstien 6, 8400 Ebeltoft19/23392
23223/21Rapport AR-21-CA-21004331-01 15.01.2119/34991
22692/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23121/2145/21(B) Færdigmelding af byggearbejdet20/19536
22696/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23136/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug20/19536
23168/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
22680/2137/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/23510
22761/211/21(B) Facadetegninger21/3068
23139/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum20/19536
23162/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
23119/2145/21(B) Færdigmelding af byggearbejdet20/19536
23133/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb20/19536
22705/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23441/21Underskriftsark - Økonomiudvalgsmøde 20. januar 202121/3124
22716/2137/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23497/211/21 Læskur til heste: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/21/202121/3180
23131/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 3. Affaldssystemer20/19536
23143/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg20/19536
23258/21Trekronervej 5b - varmepumpe21/3115
23115/2145/21 Martin Madsens Vej 11, 8543 Hornslet: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 6 - 1/21/202120/19536
22756/211/21 Taksvej 1: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 1/21/202121/3068
23155/2145/21(B) Energimærke20/19536
22764/211/21(B) Signeringsbilag for dokumentationen Fuldmagt21/3068
22690/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23174/2150/21 Tilbygning Alsikkevej : BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 1/21/202120/103025
22710/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23130/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 2. Adgangsforhold20/19536
23057/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/3085
23137/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger20/19536
23159/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
23126/2145/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/19536
23128/2145/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/19536
23147/2145/21(B) Dokumentation for brand20/19536
22691/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23430/21Rødkløvervej 14, 8400 Ebeltoft - Forespørgelse vedr. terrasse mm. inden for bygge linie21/3160
22762/211/21(B) Snittegninger21/3068
23140/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 17. Lydforhold20/19536
22688/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23164/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
23142/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg20/19536
22737/21Rapport AR-21-CA-21004333-01 15.01.2119/34991
23145/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation20/19536
22684/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23455/21Krebsevej 42, 8400 Ebeltoft - Anmodning om supplerende materiale20/102932
23381/21Vrinners Bygade 35, 8420 Knebel - Fremtidig plan med nedbrydning20/102873
23252/21Ansøgning_opdateret. Ebeltoft Kunsthal 202121/3029
22757/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/3068
23117/2145/21(B) Anmeldelse om påbegyndelse af byggeri20/19536
22704/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23135/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 9. Bygningens indretning20/19536
23267/21Strands Havbakkevej 15 - Nedsivningstilladelse21/2810
22712/2137/21(B) Byggeskadeforsikring, endelig police20/23510
23106/21Agertoften 3, 8400 Ebeltoft - Besvarelse af forespørgsel21/2895
23120/2145/21(B) Færdigmelding af byggearbejdet20/19536
23235/21Molsvej 17 - skitse.pdf21/3106
23160/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
22801/21Kvittering Adresseavissen21/3070
23151/2145/21(B) Dokumentation for brand20/19536
23138/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 13. Forureninger20/19536
23157/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
23269/21Korupskovvej 3 - følgemail til færdigmelding20/75928
23372/21Ballevej 21, Ebeltoft - Information om defekt kloak og rottetilhold21/3140
23498/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/3180
23116/2145/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/19536
23175/2150/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/103025
23146/2145/21(B) Dokumentation for konstruktioner20/19536
22701/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23499/211/21(B) Fuldmagt21/3180
22709/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22685/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23134/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder20/19536
23165/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
22798/21Stabrandvej 16, 8560 Kolind - Klagefristen er udløbet uden klager20/101616
23144/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 21. Vand20/19536
23141/2145/21(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn20/19536
22711/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22714/2137/21(B) Energimærke20/23510
22695/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23232/21Molsvej 17 - Færdigmelding af kloakarbejde på egen grund21/3106
22708/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22715/2137/21(B) Energimærke20/23510
23247/21Entreprenørvejen 61, 8550 Ryomgård - Tilladelsen annulleres16/8343
22698/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22846/21Stillidsvej 20, 8400 Ebeltoft - Anmodning om supplerende materiale20/103765
22686/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22689/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23156/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
23167/2145/21(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer20/19536
22820/211/21 Østergårdsparken 10 (2): BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 1/21/202121/3074
22999/21Carinavej 8 - Erklæring fra autoriseret kloakmester for ejendomme i åben land20/39244
23148/2145/21(B) Dokumentation for brand20/19536
22713/2137/21(B) Byggeskadeforsikring, endelig police20/23510
22702/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
22697/2137/21(B) Erklæring om det færdige byggeri20/23510
23123/2145/21(B) Færdigmelding af byggearbejdet20/19536
23500/211/21(B) Planlagt arbejde21/3180
23149/2145/21(B) Dokumentation for brand20/19536
22822/211/21(B) Konfliktrapport for ansøgningen21/3074
22759/211/21(B) Plantegninger (etageplaner)21/3068
22679/2137/21 P. Vejsgaardsvænget 65, 8550 Ryomgård: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 5 - 1/21/202120/23510