Der vises dokumenter fra torsdag d. 27 februar 2020.

DokumentnummerDokumentnavnSagsnummer
52223/20Spørgetid 26. februar 202018/3096
52230/20Klimapartnerskabsaftale med NRGi. Forslag20/3284
52232/20Lokalplan 423 for område til boligformål ved Marienhoffvej i Ryomgård. Endelig behandling20/1115
52231/20Regulativ for Skod Å og Pederstrup Å. Endelig godkendelse19/11190
52226/20Delegerede ved kommunalpolitisk Topmøde 202017/10347
52225/20Indstilling af suppleant til skatteankenævn17/10347
58329/201/20(B) Brand og konstruktionsklasse20/7592
59151/20Svampedamvej 40A - manglende oplysninger om olietanke19/38799
59383/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/7815
59684/2012/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/3103
58331/201/20(B) Brand og konstruktionsklasse20/7592
59728/20RÆKKE, KÆDEHUS, NY BYGNING20/7858
59139/20142/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer18/44978
58796/20Sandmarkvej 30, 8544 Mørke - Ibrugtagningstilladelse19/15453
59124/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn18/44978
59381/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/7815
58187/2014/20 18.09.215 XL Byg Ryomgaard, Brandventilation: BR18 - Servicemål Industri og lagerbygninger, indsendelse nr. 3 - 2/27/202019/32511
58520/20BR18 Erklæring vedr. teknisk dokumentation (Lovliggørelse)18/52890
58402/2018/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Dokumentationer iht. Byggetilladelsen19/15595
58943/20Nyt kontrolprogram20/5710
59683/2012/20 Morgenstjernevej 11, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 2/27/202020/3103
59388/201/20(B) Dokumentation for valg af brandklasse20/7815
58834/20Rapport AR-20-CA-00929187-01 26.02.2019/37146
58718/20Egernstien 16 - Tilladelse til faskine20/7602
58328/201/20(B) Ubebyggede arealer20/7592
59336/20SV: Høring af berørte myndigheder forud for screeningsafgørelse om reinvestering af to 150 kV-luftledninger på strækningen mellem Trige og Mesballe. Su. den 17. februar 2020 (MST Id nr.: 603511) - Svar vedr.ansøgning om dispensation til vedligehold af 15020/7142
58325/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/7592
58199/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
59636/20Mail vedr. Orientering om processen og mulighederne for inddragelse i formuleringen af ny råstofplan for Region Midtjylland.msg18/632
58403/2018/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Erklæring om det færdige byggeri19/15595
58375/2018/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/15595
59667/20Mosesvinget 11, 8400 Ebeltoft - Ang. Solceller20/7853
59121/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 13. Forureninger18/44978
58188/2014/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/32511
58196/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
58415/20Udkast - § 16 miljøtilladelse på Ellevvej 320/1844
59154/20Hornslet Hallen. Markedsdag. Bannere. Opsætning i perioden den 24. april - 5. maj 2020. Ansøgning19/36327
58887/20Nymånevej 26, 8400 Ebeltoft - Mangler ved færdigmelding18/44978
59136/20142/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer18/44978
58380/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 3. Affaldssystemer19/15595
58633/20Provstskovvej 1 - Kvittering20/7550
59481/20Mail med analyse af tagpap20/1066
59736/20Ombygning20/7858
59128/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg18/44978
58393/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation19/15595
58384/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 9. Bygningens indretning19/15595
59389/201/20(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse20/7815
59387/201/20(B) Snittegninger20/7815
58191/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
59150/20Skolemarken 10, 8400 Ebeltoft - Sagsnotat vedrørende placering af bygning i forhold til byggefelt19/45129
59442/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7822
58518/20Sjørupgårdvej 9 - 8581 Nimtofte - Mail til ansøger med Underskrevet byggetilladelse samt godkendte dokumenter18/52890
59547/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7841
58193/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
58497/20Sjørupgårdvej 9 - 8581 Nimtofte - BBR-indberetning18/52890
58389/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 17. Lydforhold19/15595
59114/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 2. Adgangsforhold18/44978
58324/201/20(B) Situationsplan20/7592
58390/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn19/15595
59668/20Strandvejen 35, 8410 Rønde - BBR-indberetning20/7822
58529/20Strandvejen 35, 8410 Rønde - Bemærkninger til revideret materiale19/44951
58327/201/20(B) Snittegninger20/7592
58172/2027/20 Torvet 5C, 8581 Nimtofte: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 2 - 2/27/202020/6174
59682/20Storegade 41, 8550 Ryomgård - Forespørgsel vedr. bevaringsværdi bygning og isætning af vindue20/7855
59576/20Stadionvej 5, 8400 Ebeltoft - Høring af DN20/5515
58326/201/20(B) Facadetegninger20/7592
58732/20Ellemandsvej 8 - 8420 Knebel - Henvendelse fra KPR Towers om udbygning af Mobilnetværket - 700-900 MHz20/7645
59408/20Ansøgning Overgårdsparken 2020003220/7818
58332/201/20(B) Dokumentation for valg af brandklasse20/7592
58947/20Kontrolprogram 2020-2024 - Kalø Økologiske Landbrugsskole Vandværk.pdf20/5710
59129/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 21. Vand18/44978
58846/20Provstskovvej 1 - oplysning om PE20/7550
58173/2027/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/6174
59126/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn18/44978
58378/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 2. Adgangsforhold19/15595
58386/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 12. Energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger19/15595
59384/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/7815
59550/201/20(B) Afledning af tag- og overfladevand20/7841
58201/2014/20(B) Signeringsbilag for dokumentationen Erklæring om det færdige byggeri19/32511
58400/2018/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer19/15595
58392/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 21. Vand19/15595
59391/201/20(B) Landzonetilladelse20/7815
59337/20SV: Høring af berørte myndigheder forud for screeningsafgørelse om reinvestering af to 150 kV-luftledninger på strækningen mellem Trige og Mesballe. Su. den 17. februar 2020 (MST Id nr.: 603511) - Syddjurs Kommune høringsssvar.pdf20/7142
58220/2040/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen19/45586
58725/20Capellavej 92 - 8420 Knebel - Henvendelse fra KPR Towers om udbygning af Mobilnetværket - 700-900 MHz20/7643
59382/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/7815
58678/20Ribesvænget 6, 8543 Hornslet - Kvitteringsskrivelse20/7565
58410/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7597
59378/201/20 Skrejrupvej 27, 8410 Rønde: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/27/202020/7815
59122/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn18/44978
59111/20142/20 Nymånevej 26, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 15 - 2/27/202018/44978
58838/20Høring over udkast til godkendelse - parter20/982
59519/20Stadionvej 5, 8400 Ebeltoft - Naboorientering - flettebrev20/5515
58401/2018/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer19/15595
59482/20Analyserapport20/1066
58395/2018/20(B) Dokumentation for konstruktioner19/15595
58463/201/20(B) Indtegn regn-eller spildevandsanlæg. Notér eller tegn supplerende information20/7602
58365/20Ribersvænget 6, 8543 Hornslet - Kvitteringsskrivelse20/7564
59702/20Stationsvej 5, 8410 Rønde - BBR registreringer20/7857
59524/20Vestergade 108, 8550 Ryomgård - Ibrugtagningstilladelse19/32511
58382/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb19/15595
58383/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder19/15595
59132/20142/20(B) Dokumentation for brand18/44978
58760/20Havpilen 9, 8420 Knebel - Mangler ved færdigmelidng19/3775
58396/2018/20(B) Dokumentation for brand19/15595
58974/20Bækkelundsvej 2, 8410 Rønde - Forespørgsel vedr. opsætning af skilt20/7682
59127/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn18/44978
58381/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb19/15595
58601/20Anvisning20/6237
58333/201/20(B) Dokumentation for valg af konstruktionsklasse20/7592
58397/2018/20(B) Energimærke19/15595
59594/20Stadionvej 5, 8400 Ebeltoft - Orientering til ansøger20/5515
59437/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7821
59292/20Skrænten 3, 8550 Ryomgård - Forespørgsel vedr. udstykning20/7809
58314/20Martin Madsens Vej 12, 8543 Hornslet - Kvitteringsskrivelse20/7444
59112/20142/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen18/44978
58413/201/20(B) Situationsplan20/7597
58377/2018/20(B) Dokumentationer iht. Byggetilladelsen19/15595
59123/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 18. Lys og udsyn18/44978
58320/201/20 Egernstien 16, 8400 Ebeltoft: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 1 - 2/27/202020/7592
58412/201/20(B) Planlagt arbejde20/7597
59324/20Brunmosevej 36, 8550 Ryomgård - Besvarelse af forespørgsel20/6768
58985/20Hornslet Distriktsråd - Mangelliste Hornslet by - infrastruktur, vedligehold og sikkerhed.pdf19/470
59117/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb18/44978
59385/201/20(B) Plantegninger (etageplaner)20/7815
59016/20Ravnsvej 14, 8400 Ebeltoft - Ændringer til BBR20/7688
59118/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 7. Byggepladsen og udførelsen af Byggearbejder18/44978
59390/201/20(B) Landzonetilladelse20/7815
59131/20142/20(B) Dokumentation for brand18/44978
58398/2018/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer19/15595
59380/201/20(B) Situationsplan20/7815
59435/201/20 Skolegade 1, 8550 Ryomgård: BR18 - Servicemål Simpelt byggeri, indsendelse nr. 1 - 2/27/202020/7821
58822/20Høring over udkast til godkendelse - ansøger20/982
59138/20142/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer18/44978
58561/20Sænkningen 9 - Tilladelse til faskine20/7502
58374/2018/20 Bøgebjerget 39, 8420 Knebel: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 3 - 2/27/202019/15595
58462/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7602
58590/20Sletterhagevej 39 - 8420 Knebel - Henvendelse fra KPR Towers om udbygning af Mobilnetværket - 700-900 MHz20/7622
59536/20TIDSREGISTRERING20/7822
59133/20142/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer18/44978
58190/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
59137/20142/20(B) Drift- og vedligeholdelsesmanual for installationer18/44978
58192/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
58195/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
58532/20Rapport AR-20-CA-00927096-01 19.02.2020/7614
59731/20RÆKKE, KÆDEHUS, NY BYGNING20/7858
58409/201/20 Egernstien 16, 8400 Ebeltoft: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 2/27/202020/7597
59441/201/20 Strandvejen 35, 8410 Rønde: Nedrivning af bebyggelse der kræver tilladelse, indsendelse nr. 1 - 2/27/202020/7822
58219/2040/20 Sandmarkvej 14, 8544 Mørke: BR18 - Servicemål Énfamiliehus, indsendelse nr. 4 - 2/27/202019/45586
58198/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
59119/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 11. Energiforbrug18/44978
58946/20Kontrolprogram - bilag 1 - Kalø Økologiske Landbrugsskole Vandværk.pdf20/5710
59120/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 13. Forureninger18/44978
59359/20Hjortetakvej 28 - Gl. olietank ikke i drift20/7811
59023/20Skolegade 1 - sletning af olietank20/7689
58603/20Tværvangen 9, 8400 Ebeltoft - Forespørgsel vedr. status ændring til sommerhus20/7624
59738/20KLOAK20/7858
59733/20DIVERSE20/7858
59116/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 4. Afløb18/44978
58321/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7592
58810/20Brunmosevej 36, 8550 Ryomgård - Konfliktsøgning20/6768
58197/2014/20(B) Dokumentation for Kap. 14. Fugt og vådrum19/32511
59130/20142/20(B) Dokumentation for Kap. 22. Ventilation18/44978
59379/201/20(B) Konfliktrapport for ansøgningen20/7815
59725/20RÆKKE, KÆDEHUS, NY BYGNING20/7858
59329/20Svampedamvej 40A - skitse over placering af olietanke19/38799
58391/2018/20(B) Dokumentation for Kap. 19. Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg19/15595
58323/201/20(B) Planlagt arbejde20/7592
59386/201/20(B) Facadetegninger20/7815
59241/20Skolemarken 10, 8400 Ebeltoft - Anmodning om supplerende oplysninger19/45129