Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream 

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 18. december 2019 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 455 Spørgetid 18. december 2019
Punkt 456 Pesticidstop jævnfør budgetforlig 2020-2023
Punkt 457 Orientering om vedtagelse af takster i forbindelse med Budget 2020
Punkt 458 Budgetopfølgning 2019 - Sanktionslovgivning vedrørende serviceudgifter i 2019 og skat i 2020
Punkt 459 Opdatering af regler for overførselsadgang
Punkt 460 Likvidation af Djurs Mad I/S samt godkendelse af afsluttende regnskab
Punkt 461 Ansøgning om kommunegaranti ved overtagelse af forsyningsområde Mesballe
Punkt 462 Godkendelse af Erhvervs- og Beskæftigelsesplan 2020 - 2022
Punkt 463 Kulturaftale for Kulturring Østjylland 2020
Punkt 464 Trafikulykkesanalyse for 2018. Orientering
Punkt 465 Strategisk spildevandsplan for Syddjurs Kommune. Godkendelse af Vandvision 2050
Punkt 466 Syddjurs Spildevand A/S. Legalitetskontrol af takster for 2020
Punkt 467 Tøjvask i hjemmeplejen til anden leverandør - et delelement i den samlede omlægning af fremtidens pleje og omsorg

Opdateret: 16-12-2019 13:07