Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 27. januar 2021 kl. 16.00

Vær opmærksom på at mødet kun afvikles digitalt på grund af Corona. Det er ikke muligt at følge mødet fysisk. Eventuelle spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk og de vil herefter blive behandlet under spørgetiden. 

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 693 Spørgetid 27. januar 2021
Punkt 694 Offentliggørelse af spørgsmål fra byrådspolitikere - forslag fra Dansk Folkeparti
Punkt 695 Opgørelse af kassebeholdningen - Likviditet per 31. december 2020
Punkt 696 Budget 2022 - Forslag proces- og tidsplan for Budget 2022-25
Punkt 697 Forespørgsel på pantebrev - Tirstrup Idrætsefterskole
Punkt 698 Randers Bolig på vegne af Boligselskabet 2014, afd. 6. Godkendelse af låneomlægning
Punkt 699 djursBO - afd. 122 - Strandvejen etape II, Strandvejen Ebeltoft. Skema A
Punkt 700 djursBO, afd 7 Alpedalen, Hornslet, afd. 71 Egevej, Hornslet samt afd. 107 Skanseparken, Ebeltoft. Godkendelse af låneomlægning
Punkt 701 djursBO. Godkendelse af lånoptagelse til finansiering af køkkenrenovering i 6 afdelinger.
Punkt 702 Fintælling til Regionsrådsvalg 2021
Punkt 703 Drøftelse af ansættelse af en borgerrådgiver i Syddjurs Kommune
Punkt 704 Lokalplan nummer 436 for boligområde ved Egsmarklund i Ebeltoft - forslag
Punkt 705 Kulturring Østjylland. Kulturaftale 2021-2024
Punkt 706 Orientering om organiseringen af arbejdet med skoleudbygning i Hornslet ved Hornslet Hallen
Punkt 707 Overdragelse af privat kloak ved Lübker Golf Resort. Godkendelse af forslag til tillæg til spildevandsplan
Punkt 708 Tilsagn fra Sundhedsstyrelsen vedrørende ansøgningen "Mere værdig hjemmepleje"    
Punkt 709 Uanmeldte kommunale servicefaglige tilsyn i plejeboligerne Søhusparken 2020
Punkt 710 Tegningsret til ny kommunaldirektør og koncerndirektør
Punkt 711 Udlejning af stuehus til landbrugsejendom(Lukket punkt.)    
Punkt 712 Underskriftsark - Byrådet 27. januar 2021

Opdateret: 25-01-2021 13:10