Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 24. marts 2021 kl. 16.00

Vær opmærksom på at mødet kun afvikles digitalt på grund af Corona. Det er ikke muligt at følge mødet fysisk. Eventuelle spørgsmål til spørgetid kan fremsendes til hlyt@syddjurs.dk, senest kl. 10.00 på mødedagen, og de vil herefter blive behandlet under spørgetiden. 

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 727 Spørgetid 24. marts 2021
Punkt 728 Ansøgning om fritagelse for nationale tests på kommunens skoler i skoleåret 2020/2021 - som følge af Covid-19
Punkt 729 Låneramme 2020
Punkt 730 djursBo - helhedsplan og skema A, Mørke    
Punkt 731 djursBo - finansiering af byggesager efter entreprenørens konkurs
Punkt 732 Lokalplan nummer 434 Nannas Vænge fælleshus i Hornslet. Endelig behandling
Punkt 733 Klimahandlingsplan 2021 - 2024
Punkt 734 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Syddjurs Kommune. Godkendelse af forslag
Punkt 735 Syddjurs Spildevand A/S. Drøftelse af emner forud for udsendelse af dagsorden til generalforsamling 2021
Punkt 736 Godkendelse af strategi for det nære sundhedsvæsen i Syddjurs Kommune
Punkt 737 Godkendelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse
Punkt 738 Godkendelse af forslag til politisk organisering af projektet "Mere værdig hjemmepleje"
Punkt 739 Status på indsats angående informationssikkerhed
Punkt 740 Ryomgård Tennisklub, ansøgning om brugsret til kommunalt areal
Punkt 741 Erhvervelse af ejendomme som forberedelse af trafikregulering på Stadionvej i Hornslet(Lukket punkt.)
Punkt 742 Ny brandstation i Rønde - Fortsættelse af byggeri efter konkurs(Lukket punkt.)
Punkt 743 Underskriftsark - Byrådet 24. marts 2021

Opdateret: 22-03-2021 09:35