Video fra byrådet

Byrådsmødet onsdag den 27. maj afvikles i byrådssalen i Ebeltoft Administrationsbygning som normalt, men er lukket for tilhørere.

Der vil blve taget en række forholdsregler for at sikre god afstand og hygiejne under mødet. Blandt andet vil hver andet byrådsmedlem være rykket tilbage fra bordet.

Mødet er under hensyn til Coronasituationen ikke åbent for tilhørere, men vil blive transmitteret live på video. Se video herunder:

--

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 24. juni 2020 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 571 Spørgetid 24. juni 2020
Punkt 572 Revisionsberetning nummer 31 - årsregnskab 2019
Punkt 573 Regnskab 2019 - godkendelse af revideret årsberetning og regnskab
Punkt 574 Dagsorden til generalforsamling i Syddjurs Spildevand A/S 24. august 2020
Punkt 575 Klimahandlingsplan 2020. Forslag til visioner og målsætninger    
Punkt 576 Affaldsplan for Syddjurs Kommune 2020 til 2026. Godkendelse af forslag
Punkt 577 Træer i Syddjurs Kommune. Status og perspektiver
Punkt 578 Strategi for havne
Punkt 579 Lokalplan for udvidelse af erhvervsområde ved Møllebakken i Knebel (Knebel genbrugsstation). Forslag
Punkt 580 Lokalplan nummer 430 Område til boligformål ved Tingvej i Hornslet med kommuneplantillæg nummer 22 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling
Punkt 581 Godkendelse af revideret værdighedspolitik som følge af budgetvedtagelsen for budget 2020
Punkt 582 Udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22 på det sociale område
Punkt 583 Friplejeboliger
Punkt 584 Behandling og godkendelse af Ældrerådets vedtægter

 

Opdateret: 23-06-2020 08:11