Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream - alternativt se videoen på kommunens facebook

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 26. februar 2020 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 494 Spørgetid 26. februar 2020
Punkt 495 Forslag om ændring af Syddjurs Kommunes styrelsesvedtægt
Punkt 496 Indstilling af suppleant til skatteankenævn
Punkt 497 Delegerede ved kommunalpolitisk Topmøde 2020
Punkt 498 Retningslinjer for byrådspolitikeres besøg på institutioner
Punkt 499 Kapitalforvaltning - afkast af aktier og obligationer 2019
Punkt 500 Budget 2021 - Drejebog for Budget 2021
Punkt 501 Ny ferielov - økonomi og finansiering
Punkt 502 Status på indsats angående informationssikkerhed
Punkt 503 Klimapartnerskabsaftale med NRGi. Forslag
Punkt 504 Regulativ for Skod Å og Pederstrup Å. Endelig godkendelse
Punkt 505 Lokalplan 423 for område til boligformål ved Marienhoffvej i Ryomgård. Endelig behandling
Punkt 506 Samarbejdsaftale om sundhedsvisitation til godkendelse

Opdateret: 25-02-2020 09:17