Video fra byrådet

Transmissionen starter ca. 10 minutter inden mødets start. Klik på video billedet for at starte

Video fra mødet publiceres klippet sammen med vores referater fra byrådet på siden med dagsordener referater - typisk dagen efter mødet. Find dem her: Video og referater.  

Vil du se den rå uklippede video fra mødet så klik her og se den seneste livestream 

Ovenstående video publiceres automatisk efter mødet, når det er klar på serveren. Det tager så længe som mødet har varet. Den opklippede video publiceres sammen med referatet, typisk dagen efter om eftermiddagen.

Video fra tidligere møder: Er publiceret sammen med referaterne fra byrådsmødet. Der er et videolink ud for hvert enkelt punkt i referatet. Find referaterne her

Byrådsmøde onsdag den 26. juni 2019 kl. 16.00

Dagsorden / Referat med video

>> Se fuld dagsorden med sagsbeskrivelser og bilag i vores dagsordenssystem her

Referatet er tilgængeligt online i løbet af dagen efter mødet.

Punkt 358 Byrådets spørgetid 26/6-2019
Punkt 359 Budgetopfølgning 2019: Samlet - Første kvartal
Punkt 360 Årsregnskab 2018 - godkendelse af revideret årsberetning
Punkt 361 Revisionsberetning nr. 30 - årsregnskabet 2018
Punkt 362 Decisionsskrivelser vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber 2017
Punkt 363 Finansiel Strategi 2019
Punkt 364 Lokalplan nr. 417. Dagligvarebutik ved Hovedgaden, Solsortevej og Drosselvej i Rønde. Endelig behandling
Punkt 365 Boligområde i Skanseparken i Ebeltoft. Lokalplan nr. 422 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 18 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Endelig behandling
Punkt 366 Lokalplan nr. 421 for boligområde ved Løgtenvej / Vendehøj i Hornslet med tilhørende kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag
Punkt 367 Blandet boligområde ved Tendrup Hovvej i Hornslet. Lokalplan nr. 418 og kommuneplantillæg nr. 15 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Ændringsforslag
Punkt 368 Affaldssortering i kommunale skoler og institutioner
Punkt 369 Grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægning. Forslag til strategi for indsatsen
Punkt 370 Nimtofte og Omegn Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Godkendelse af nye vedtægter
Punkt 371 Sundhedsaftalen 2019 - 2023 til endelig godkendelse
Punkt 372 Servitutter - bemyndigelse til at underskrive
Punkt 373 PGU Rosenholm - Godkendelse af køb af ejendom og omlæggelse af lån
Punkt 374 Cykelsti mellem Vrinners - Egens Havhuse. Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt.)
Punkt 375 Randersvej 6, 8581 Nimtofte. Endelig ekspropriationsbeslutning (Lukket punkt.)

Opdateret: 25-06-2019 15:59